Nyheter

Nye koster på Sellafield

(Foto: Ola Innset / Bellona)

Publiseringsdato: 13. januar, 2009

Skrevet av: Ola Innset

Det omstridte britiske atomanlegget Sellafield har skiftet eiere. Bellona og Lofoten mot Sellafield inviterte sammen med Sellafield Ltd i dag til et møte i Oslo mellom norske myndigheter og de nye eierne for å diskutere sikkerhetssituasjonen på anlegget.

Sellafield har tidligere vært eid og operert av British Nuclear Fuels (BNFL), men 24. november overtok et konsortium ledet av det amerikanske ingeniørselskapet URS Washington Group ansvaret for anlegget. Franske Areva og britsike Amec er også med i eiergruppen.

Dialog

Bellona og Voktere av vår felles blå åker (Lofoten mot Sellafield) har hatt en viktig dialog med de tidligere eierne, og inviterte derfor de nye eierne til å møte blant annet miljøvernminister Erik Solheim (SV), leder av Stortingets miljøkomité Gunnar Kvassheim (V) samt representanter fra både Nordisk Råd, Statens Strålevern og andre offentlige organer.

Eneste liktorn

– Sellafield har vært den eneste liktornen i det norsk-britiske samarbeidet, sa Erik Solheim til Bellona Web etter møtet. Han forsikret at Sellafield står svært høyt på agendaen i alle samtaler på alle nivåer mellom norske og britiske myndigheter.

– Vi ønsker primært at reprosesseringsanlegget THORP skal stenges så fort som overhodet mulig. Dersom det ikke lar seg gjøre er det avgjørende at alle sikkerhetstiltak gjennomføres, og at anlegget i hvert fall ikke får forlenget levetid, men stenges som planlagt i 2010, sa Solheim.

Ny holdning

Sellafield-anlegget har gjennom historien vært hjemsøkt av ulykker og uhell. Bellona har vært svært kritiske til sikkerhetskulturen på anlegget som nå brukes til gjenvinning av brukt atomavfall og ellers skal dekommisjoneres (avvikles).

Bellonas atomfysiker Nils Bøhmer mener imidlertid at han nå ser en litt annen holdning hos de nye eierne:

– Amerikanerne har større fokus på faktisk gjennomføring etter mange års erfaring med dekommisjonering av gamle atomanlegg i USA, og virker å ha et mer fokus på sikkerhet enn hva de forrige eierne hadde.

Fare for ulykker

– De ser tydelig at mange ting ikke har vært som de burde ha vært ved Sellafield, og det er en viktig erkjennelse. Men det gjenstår selvfølgelig å se om de følger opp i praksis, sa Bøhmer, som mente Norge kan spille en viktig rolle i å få eierne til å også fokusere på faren for større ulykker:

– De nye eierne fokuserer veldig på rutinedriften og de rutinemessige utslippene, dette er vel og bra, men det må også finnes god beredskap i tilfelle en virkelig stor ulykke. Det er også da Norge kan bli hardest rammet, og norske myndigheter kan bidra til å sette dette på dagsorden i sine samtaler med britene.

Høy standard

John Clarke er Commercial Director i Nuclear Decomisssoning Authority (NDA), de som har ansvaret for anlegget fra britisk myndighetshold. Clarke var glad for å kunne forsette tradisjonen med dialog med sine norske motspillere:

– Det kommer til å være saker hvor vi er uenige, men gjennom diskusjon kan vi komme fram til løsninger som er mulige å svelge for alle parter, slik som vi gjorde under tecnetium saken for noen år siden. Vi vil opprettholde en høy standard hva sikkerhet og miljøforhold angår, sa Clarke.

Ingen løfter

Men han ville ikke ville love noe om når det omstridte reprosesseringsanlegget THORP skulle stenge:

– Planen er å stenge anlegget i 2015, men den er basert på en rekke antagelser. Vi vil gjennomføre de kontraktene vi har inngått, kanskje blir vi ferdig før 2015, kanskje senere, sa han.

THORP-anlegget har hatt en rekke uhell og har vært stengt mange ganger. Norge har gjentatte ganger krevd at anlegget må stenges.