Nyheter

Skal lagre norsk atomavfall

Nils Bøhmer, atomfysiker og daglig leder i Bellona.
(foto: tone foss aspevoll/bellona)

Publiseringsdato: 16. januar, 2009

Skrevet av: Ola Innset

Bellonas atomfysiker Nils Bøhmer ble i dag oppnevnt av Kongen i statsråd som medlem av et utvalg nedsatt for å utrede sikker lagring av norsk radioaktivt avfall

– Det er på høy tid at dette utvalget kom på plass, sier Nils Bøhmer. Han har i mange år jobbet for at Norge skal ta bedre vare på atomavfallet som produseres i de to norske forskningsreaktorene på Kjeller og i Halden.

Mange uløste problemer

Utvalget skal utrede en mellomlagerløsning hvor brukt brensel og langlivet avfall kan lagres i 50-100 år for videre nedkjøling og i påvente av etablering av en endelig deponeringsløsning.

En slik endelig løsning eksisterer fortsatt ikke noe sted i verden.

– Dette viser at det finnes mange uløste problemer i forbindelse med atomkraft. Ingen land har funnet noen løsning på hvordan man kan lagre atomavfall på en sikker måte. Det kan vi heller ikke forvente at noen kommer opp med siden det er snakk om avfall som må lagres trygt i opptil en million år. Det er umulig å planlegge for så lang tid fremover, sier Bøhmer.

Forlenger levetid

Bellona har i mange år jobbet for å stenge de to norske atomreaktorene. Både på grunn av avfallsproblematikken, men også fordi forskningen som gjennomføres på norsk jord kan benyttes for å forlenge levetiden på gamle atomreaktorer over hele verden.

– Men nå er altså jobben vi er satt til å gjøre å sørge for at avfallet fra disse reaktorene håndteres best mulig. Det er en svært viktig oppgave, sier han.

Tekniske løsninger

Utvalget som Bøhmer har blitt medlem av har fått navne Fase 2-utvalget, og skal utrede tekniske løsninger og alternative steder for lokalisering av et mellomlager.

Utvalget skal legge frem sitt arbeid innen utgangen av 2010, og har følgende medlemmer:
•    Professor, dr. philos Erling Stranden, Kongsberg, leder.
•    Seniorforsker Arne Bjørlykke, Trondheim
•    Avdelingsdirektør Rolf Jullum, Bærum
•    Konsernrådgiver Bente Pretlove, Bærum
•    Daglig leder, cand. oecon Ingeborg Rasmussen, Bærum
•    Ordfører Lene Conradi, Asker
•    Senior consultant Bo Johan Fredrik Gustafsson, Svensk Kärnbränslehantering International Consultants AB, Gotland, Sverige
•    Daglig leder, cand. scient Nils Bøhmer, Bellona, Oslo
•    Førstekonsulent Liv Hodøl Thoresen, Norges velforbund, Elverum