Nyheter

Vurderer nye atomkraftverk på Sellafield

Atomanlegget Sellafield kommer opp på EUs dagsorden.
Photo: BNFL

Publiseringsdato: 26. januar, 2009

Skrevet av: Ola Innset

Britiske myndigheter vil vurdere å bygge nye atomkraftverk på Sellafield i Nord-England. Bellona er bekymret for hva som vil skje med det eventuelle avfallet.

– Britene har ikke akkurat framvist solid oppførsel når det gjelder å håndtere brukt atomavfall på en trygg måte tidligere, sier Bellonas atomfysiker Nils Bøhmer.

Bøhmer er bekymret for hva som vil skje med det radioaktive avfallet dersom det bygges nye atomkraftverk på Sellafield.

Satser på atomkraft

Nuclear Decomissioning Authority (NDA) eier en rekke utrangerte atomanlegg i Storbritannia, deriblant Sellafield. Nå har de nominert Sellafield som et av flere steder hvor den britiske regjeringen kan velge å bygge nye atomkraftverk.

Storbritannias statsminister Gordon Brown ser på atomkraft som et viktig ledd i å kutte britiske klimagassutslipp. Britiske miljøorganisasjoner hevder på sin side at Browns storstilte satsing på atomkraft ødelegger for fornybar energi.

Nye eiere

Driften på Sellafield ble 24. november overtatt av et konsortium bestående av blant annet franske Areva og amerikanske URS Washington Group. Senest for noen uker siden var de nye eierne i Norge for å møte Bellona, Lofoten mot Sellafield, miljøvernminister Erik Solheim (SV) og leder av Stortingets Miljøkomite Gunnar Kvassheim (V).

– Areva lever jo av å bygge nye atomkraftverk, så sånn sett var det ikke noen stor overraskelse at Sellafield nå lanseres som et sted hvor det kan bygges nye kraftverk. Areva har nok gått inn i Sellafield for å få tilgang til tomter hvor de kan bygge nye anlegg, sier Nils Bøhmer.

Han fremholder at det er avfallshåndteringen som er det store spørsmålet.

Må på banen

– Risikoen for ulykker som påvirker Norge stiger selvfølgelig med hvert nye anlegg som bygges i nærheten av oss, men hovedutfordringen for Norge er hvordan avfallet fra anlegget vil håndteres. Her bør norske myndigheter kommer på banen, sier han.

– De nye eierne har signalisert overfor oss at det ikke foreligger planer om å reprosessere avfallet på THORP-anlegget, men dette er planer som fort kan endres, påpeker han.

Bellona har i en årrekke kjempet mot reprosessering av atomavfall fra THORP-anlegget på Sellafield. Dette er en prosess som gjør at avfallet både øker i volum, og blir mer radioaktivt. THORP har hatt flere uhell og nestenulykker.

Utvidet levetid?

Per dags dato er THORP planlagt stengt innen 2015, men Bøhmer frykter at nye atomkraftverk kan gjøre at THORP blir holdt åpent lengre.

– Dersom det bygges nye atomkraftverk vil det bli skapt mer avfall, noe som på sikt åpner veien for mer bruk av THORP, sier han.

– Det finnes ikke noe avfallsdeponi i Storbritannia. Vi synes at britene burde ta hånd om alt sitt historiske avfall på en ordentlig måte, før de går i gang med å produsere nytt.