Nyheter

– Sverige går baklengs inn i energifremtiden

АЭС Трикастэн, Франция.
http://en.wikipedia.org/

Publiseringsdato: 5. februar, 2009

Skrevet av: Håvard Lundberg

I dag la de svenske regjeringspartiene frem et kompromiss rundt Sveriges energi- og klimapolitikk, og åpner for ny atomkraft. Bellona er bekymret for forlenget levetid ved Sveriges gamle atomkraftverk og krever at den norske regjeringen kommer på banen.

De svenske regjeringspartiene ønsker å fjerne avviklingloven for atomreaktorer og forbudet mot nye reaktorer.

– Dette gjør alt bare verre. Trolig vil det føre til forlenget levetid for de gamle, svenske reaktorene. I et sikkerhets- og miljøperspektiv er det svært bekymringsverdig, sier Nils Bøhmer, atomfysiker i Bellona.

Det har vært en flere hendelser ved de svenske atomkraftverkene de siste årene.

Energipolitisk fallitt

Bellona er opprørt over dagens utspill fra de svenske regjeringspartiene. Den svenske folkeavstemningen i 1980 fastsatte at når atomkraften ble faset ut, skulle den erstattes med fornybar energi. Det har ikke Sverige klart til nå.

– Svensk energipolitikk har spilt fallitt, men ny atomkraft endrer ikke det. At Sverige prøver å sukre pillen med vindkraft i dette forslaget hjelper ikke. Dette er for lite og for sent, sier Bøhmer.

– Mer atomkraft er feil vei å gå i klimakampen. Man er like langt når man prøver å løse et miljøproblem, ved å skape et annet. Atomkraft produserer store mengder med farlig radioaktivt avfall og utgjør en vedvarende risiko for ulykker. Om dette blir vedtatt går Sverige baklengs inn i energifremtiden, sier Bøhmer.

Krever ambassadøren inn på teppet

Bellona forventer at norske myndigheter reagerer kraftig på det svenske forslaget:

– Utenriksministeren må kalle inn den svenske ambassadøren på teppet. Vi forventer et like sterkt engasjement fra norsk side i denne saken, som vi har sett i Sellafieldsaken, sier Bøhmer.

bodytextimage_09-06_Nils_Bohmer_HH.JPG Photo: Halfrid Hagmoen


Ingen statlig støtte

Kompromisset gjør det klart at bygging av nye reaktorer ikke vil motta noen statlig støtte, verken i form av direkte eller indirekte subsidier. I tillegg foreslås det at eierne av atomkraftverkene i større grad skal få det økonomiske ansvaret for atomkraftens ulike risiko.

Private investorer må dermed ene og alene stå for den totale kostnaden som energiproduksjon fra atomkraft innebærer. Nye anslag viser at prislappen for et nytt atomkraftverk ligger på rundt 10 mrd dollar. I USA har man derfor satt av flere milliarder dollar i statlig støtte til utbygging av nye reaktorer, men så langt er ikke en eneste reaktor blitt bygd.

– Det er ikke et spørsmål om å få bygge atomkraft eller ikke, men om staten er villig til å finansiere utbyggingen. Når Sverige ikke er villig til det er det svært tvilsomt at det kommer noen nye reaktorer, sier Bøhmer.

Kompromisset spesifiserer også at kun 10 reaktorer kan drives samtidig, og at eventuelt nye reaktorer kun kan bygges på eksisterende atomkraft-tomter. Dette betyr at eventuelt nye reaktorer først kan bygges etter at dagens reaktorer stenges. Det er derfor tvilsomt at det vil komme nye svensk reaktorer med det første.

Må opp i Riksdagen

Kompromisset mellom de fire regjeringspartiene Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet og Kristdemokraterna er kun et forslag, som de nå ønsker å gå videre med den svenske opposisjonen.

Det kan vise seg å bli vanskelig. For reaksjonene lot ikke vente på seg fra de rødgrønne opposisjonspartiene Socialdemokraterna, Miljøpartiet og Venstrepartiet.

I tillegg er det også motstandere av atomkraft i de ulike regjeringspartiene. Det er derfor usikkert om forslaget vil gå igjennom i Riksdagen. Det er ventet at forslaget vil bli fremmet 17. mars, med endelig behandling i slutten av april.