Nyheter

– Tar ikke brannsikkerhet på alvor

wikimedia commons

Publiseringsdato: 15. september, 2010

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

En ny rapport påpeker at Institutt for Energiteknikk, som driver atomreaktoren i Halden, ikke har tatt klare råd om brannverntiltak til følge. – Det er skuffende at dette ikke blir tatt mer alvorlig, sier Bellonas Nils Bøhmer.

En ekspertgruppe fra det Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har undersøkt sikkerhetstiltak ved Haldenreaktoren, og la frem sin rapport 10. september. Der fremgår det at tidligere råd fra IAEA om brannsikkerhetstiltak, ikke har blitt implementert.

Bellona reagerer

Bellonas atomfysiker Nils Bøhmer reagerer på den manglende oppfølgingen:

– Rapporten viser at brannsikkerhetten ikke blir tatt på alvor av IFE, som driver Haldenreaktoren, sier han.

En gammel reaktor

Han mener det er skuffende og alarmerende at resultatene fra IAEAs kontroller blir sett bort fra. Kontrollen som resulterte i tilrådingene om flere brannverntiltak, ble gjennomført i 2007.

Bøhmer peker på at Haldenreaktoren er gammel, og at det derfor er ekstra viktig at sikkerhetstiltak blir gjennomført.