Nyheter

Bellona: – Dette har vi advart mot lenge

Publiseringsdato: 15. desember, 2010

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Da sjefen for USAs tilsynsmyndighet for sivil bruk av atomkraft besøkte Halden-reaktoren i 2008, ble han på ingen måte imponert av sikkerheten ved anlegget, skriver VGs nettutgave. Han så seg nødt til å sende en bekymringsmelding hjem via den amerikanske ambassaden i Oslo, og denne rapporten er nå blitt offentlig kjent av Wikileaks.

– Nå må det tas grep

Bellonas daglige leder, atomfysiker Nils Bøhmer, er ikke overrasket over at amerikanerne reagerer på sikkerhetstiltakene ved anlegget:

– Vi har sagt ifra om dette gang etter gang – uten å ha blitt hørt av norske myndigheter med ansvar for denne type sikkerhet.

Han forventer at Statens Strålevern nå strammer inn kravene – ikke minst i lys av det som hendte i Stockholm lørdag, da en mann sprengte seg selv i luften i det som har blitt tolket som et mislykket terrorforsøk.

Støttes av IAEA

Bellona har ikke vært alene om å påpeke den manglende beredskapen.

– Vi har fått internasjonalt gehør for innvendingene våre flere ganger, for eksempel gjennom Det internasjonale atomenergibyrået IAEAs rapporter. Der har de uttrykt den samme bekymringen som oss.

Bøhmer er selv atomfysiker, og kan fortelle at vaktholdet ved Halden-reaktoren er langt dårligere enn ved liknende anlegg andre steder i verden.