Nyheter

Forverring ved ulykkeskraftverket

NTV Japan

Publiseringsdato: 15. mars, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Det er tirsdag registert et hopp i radioaktivitet ved Fukushima-kraftverket. En eksplosjon ved reaktor nummer 2 kan øke utslippene kraftig. Flere reaktorer har problemer med kjølingen.

Artikkelen er sist oppdatert kl 16.15 tirsdag 15. mars

Tirsdag formiddag blir situasjonen ved det jordskjelvrammede atomkraftverket Fukushima stadig mer alvorlig.

– Den største trusselen er nå at reaktor nummer 2 har blitt utsatt for en eksplosjon. Faren for at utslippene fortsetter er veldig stor, sier Bellonas Nils Bøhmer.

– I tillegg er det store problemer med den livsviktige kjølingen på reaktor nummer 4, 5 og 6.

Desperat kamp

Tidlig tirsdags morgen meldte myndighetene at brenselsstavene i reaktor nummer to ikke lenger er dekket av vann. Dette øker faren for trykkheving og en mulig oppsprekking av beholderen.

Arbeidere ved kraftverket forsøker å kjøle ned brenselet ved å pumpe mer vann inn i reaktorkjernen. Les mer om saken på Bellonas engelske sider.

Sammenliknes med storulykke

Bellona hevdet lørdag at verden ikke har sett en mer alvorlig atomkraftrelatert situasjon siden Tsjernobyl-katastrofen i 1986. I dag skriver New York Times ganske nøyaktig det samme.

– Hvis man ser på de lokale konsekvensene, mener jeg at det som skjer i Japan nå kan sammenlignes med Tsjernobyl, sier Bellona-rådgiver Bøhmer.

Der er det fortsatt ikke beboelig innenfor 30 kilometer fra kraftverket.

Uenighet om klassifisering

Den franske atomsikkerhetsmyndigheten uttalte i dag at situasjonen i Japan nå må omtales som en kategori seks-ulykke – på INES-skalaen som ikke går lengre enn til syv.

Japanske myndigheter bestrider dette, og holder fast på at det er riktig å plassere den i kategori fire.

Nils Bøhmer mener det nå vil være riktig å klassifisere den som en femmer på INES-skalaen.

Storstilt evakuering

Økte radioaktive utslipp gjør det også vanskeligere å arbeide for å stabilisere situasjonen ved de andre reaktorene. Myndighetene har beordet alt ”ikke-kritisk” personell bort fra området.

Vindretning er tirsdag formiddag snudd, slik at den nå ikke lenger går ut mot havet, men mot landområder der det folketettheten er stor.

Truer millioner

Kraftverket ligger ikke mer enn 240 kilometer nord for Tokyo. Til sammen 37 millioner innbyggere bor i den japanske hovedstaden og det nærliggende området.

Tirsdag formiddag er situasjonen som følger ved Fukushima 1-kraftverket:

– Reaktor 1: Her startet fredag 11. mars kraftverkets problemer, da kjøleanlegget ikke fungerte etter jordskjelvet. Den første av til nå tre eksplosjoner ved kraftverket var ved denne reaktoren. Tilstanden her er nå uviss, og få rapporter kommer nå om utviklingen. Kjølingen fungerer ennå ikke. Sjøvann er pumpet inn i reaktoren. Ifølge Kyodo News: Delvis nedsmelting.

– Reaktor 2: De mest alvorlige truslene kommer nå fra denne reaktoren. Årsaken er at den i natt norsk tid ble rammet av en eksplosjon som har skadet deler av reaktoren, noe som øker faren for radioaktive utslipp. Mulig nedsmelting fryktes. Brenselsstavene har vært fullstendig eksponert for omgivelsene. Beholderen er skadet. Sjøvann er pumpet inn for å avhjelpe kjølingen.

– Reaktor 3: Her inntraff den andre eksplosjonen som har rammet kraftverket. Få rapporter kommer nå om utviklingen ved denne reaktoren. Kjølingen fungerer ennå ikke. Sjøvann er pumpet inn i reaktoren.

– Reaktor 4: Kjølebassenget for atombrensel har vært utsatt for brann eller en eksplosjon. Det fryktes at vannivået i bassenget er synkende. Tirsdag klokken 16.15 melder Reuters at man vurderer å fylle på mer vann fra helikoptre.

– Reaktor 5: Har problemer med kjøleanlegget

– Reaktor 6: Har problemer med kjøleanlegget

Bellona følger nøye med på situasjonen ved atomkraftverkene i Japan. Både våre norske og engelske websider blir oppdatert.

Les de siste artiklene på www.bellona.org her:

Økt fare for nedsmelting

Evakuerer arbeidere