Nyheter

– Kan måtte kjempe i ukesvis

NTV Japan

Publiseringsdato: 21. mars, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

– Situasjonen er fremdeles svært uklar, og det kan ta mange uker uten at mannskapene klarer å få kontroll på Fukushima-kraftverket, sier Nils Bøhmer i Bellona.

Det har i dag blitt rapportert om røyk både fra Fukushima Daiichi-reaktor 2 og 3. Arbeiderne der, som stadig forsøker å få stabilisert kraftverket, ble da midlertidig evakuert.

Dette er bare ett av mange hindre for arbeidet deres.

Frykter langvarig kamp

– Mye gjenstår før vi kan puste lettet ut. Å si hvor lenge mannskapene vil måtte jobbe knallhardt for å gjenvinne kontrollen, er fryktelig vanskelig. Det kan godt ta ukesvis, sier Nils Bøhmer i Bellona.

Før helgen tok mannskapene flere steg mot å stabilisere situasjonen, men Det internasjonale atomenergibyrået understreket at den fremdeles var svært alvorlig.

Til i dag, mandag, har ikke dét bildet endret seg stort.

– Det er fremdeles god grunn til å være bekymret, men vi er veldig glade for at arbeiderne har klart å legge strømkabler og gjenopprette noe av elektrisitetsforsyningen, sier Bellonas atomfysiker Nils Bøhmer.

– Det virker som om reaktor 1, 2, 5 og 6 ikke lenger utgjør en like stor fare, og den største usikkerheten er knyttet til nummer 3 og 4, sier han.

– Kan fremdeles smelte ned

Bellonas daglige leder ser nå to avgjørende punkter: For det første hvorvidt man får stabilisert selve reaktoren på nummer 3, som har fått omfattende skader.

Siden denne også bruker plutionium som brensel, blir den prioritert høyt i redningsarbeidet. Sammenliknet med uran, som oftere blir brukt i atomkraftverk, øker plutonium faren for skadelige utslipp.

For det andre om man unngår en nedsmelting i kjølebassengene for brukt atombrensel på reaktor 3 og 4.

– Lagerbassengene må etterfylles med vann for å holde temperaturen nede og unngå stråling.

Det arbeidet har vært svært vanskelig, noe som skyldes at strålefaren gjør at vannet må dumpes fra helikoptre eller sprøytes inn med brannslanger fra bakkenivå.

Uklare rapporter

En rekke meldinger har kommet om hvor mye vann som er forsøkt fylt opp i bassengene, men ingen ser ut til å kunne bekrefte hvor mye som faktisk har truffet.

– Hvis man lykkes i å få nok vann i bassengene, reduseres strålefaren. Da kan mannskapene på en helt annen måtte gå inn og arbeide for å få kontroll over situasjonen og reparere skadene på reaktor 3 og 4.

Norge flyttet ambassaden

Lagringsbassengene er utenfor sikkerhetsinneslutningen på reaktoren, noe som gjør at radioaktive utslipp lettere når omgivelsene derfra.

– Vi vet at spesielt lagerbassenget på reaktor 3 har lite vann, sier Bøhmer.

Siden det har lekket ut store mengder vann derfra, mistenker Bøhmer at bassenget er skadet.

– Jeg ser rett og slett ingen annen grunn til at så mye vann skal kunne forsvinne, sier atomfysikeren.

Norske myndigheter vurderer situasjonen som så alvorlig at de nå har flyttet ambassaden fra Tokyo til Kobe, lenger sør i Japan.