– Kjøleanlegg er satt i drift

ingressimage_nuclear-worker.jpeg Photo: NTV Japan

Arbeiderne ved det kriserammede Fukushima-kraftverket skal nå ha sørget for strømtilførsel på reaktor nummer 5 og 6.

Dette er imidlertid de to reaktorene som der situasjonen har vært minst kritisk siden problemene ved kraftverket startet fredag for en drøy uke siden.

Operatørselskapet TEPCO sier de forventer å ha koblet til ytterligere to strømkabler i løpet av helgen. Da er det reaktor 1 og 2 som skal sikres.

Søndag kommer det også meldinger om at den begynnende matvarekrisen i området blir verre. Flere drikkevannkilder skal ha forhøyede radioaktivitetsnivåer, samtidig som spredningen gjennom regn blir større.