Nyheter

Tar opp Sellafield-trusselen med Solheim

Nils Bøhmer, atomfysiker og daglig leder i Bellona.
(foto: tone foss aspevoll/bellona)

Publiseringsdato: 17. mars, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

– En ulykke ved Sellafield-anlegget vil kunne få alvorlige konsekvenser for Norge. Miljøvernministeren må presse sin britiske kollega slik at vi får en forsvarlig løsning på problemet, sier Bellonas Nils Bøhmer, som møter Erik Solheim i dag.

Reprosesseringseringsanlegget Sellafield på Storbritannias vestkyst har lenge vært en viktig kilde til radioaktiv forurensning i norske farvann.

Minst like bekymringsverdig er risikoen for ulykker. I en rapport fra januar i år beregnet Statens strålevern at en eventuell ulykke ved Sellafield vil gi syv ganger større konsekvenser for Norge enn det Tsjernobyl hadde.

– Solheim må komme på banen

Bellona har tidligere etterlyst mer innsats fra Erik Solheim i saken. Nettopp risikoen ved Sellafield og Norges engasjement er tema når miljøstiftelsens atomfysiker Nils Bøhmer i dag møter miljøvernministeren kl. 14.30.

– Vi har tidligere påpekt at det trengs en langt sterkere innsats fra regjeringens side om trusselen fra Sellafield skal løses. Nå registrerer vi at Solheim selv skal besøke britenes atomanlegg, noe vi tar som et tegn på at arbeidet trappes opp.

Inviterer miljøvernministeren

Miljøvernministeren har imidlertid ikke takket ja til å komme på et seminar som Lofoten mot Sellafield arrangerer i samarbeid med Bellona 12. og 13. april.

Dette til tross for at både den britiske ambassadøren til Norge, Jane Owen, og Ian Hudson, en av topplederne ved Sellafield-anlegget, er blant deltakerne.

– Når representanter for det høyeste nivået i den britiske atommyndigheten og Sellafield er til stede, vil det være synd om Solheim ikke får benyttet sjansen til å utfordre dem på hjemmebane.

Seminaret holdes i Lofoten, et av områdene som kan bli rammet hardt ved en evenuell ulykke ved Sellafield.

Høyaktivt avfall kan gå i lufta

På Sellafield-anlegget lagres det flytende, høyradioaktivt avfall som trenger konstant avkjøling for at det ikke skal eksplodere.

– Løsningen på dette problemet finnes: Tankene må tømmes og avfallet omdannes til fast form. Det er dette Solheim nå må på banen og presse Storbritannia til å gjennomføre.

På møtet med miljøvernministeren foreslår også Bellona at det skal innføres et moratorium på reprosessering ved Sellafield – inntil det flytende avfallet er lagret forsvarlig.