Nyheter

– Atomkraften har ingen framtid

Publiseringsdato: 26. april, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Bellona markerte årsdagen for Tsjernobyl-katastrofen med å presentere nye rapporter om atomkraft. Konklusjonen er klar: Risikoen er altfor stor og kostnadene altfor høye.

– Våre analyser viser at den russiske atomindustrien er en oversubsidiert industri som ikke er i stand til å konkurrere kommersielt, sier Igor Kudrik, Russland-rådgiver i Bellona.

Han var en av innlederne på Bellonas Tsjernobyl-seminar i dag, der det ble markert at det er på dagen 25 år siden tidenes verste atomulykke fant sted.

Vil bli utkonkurrert

Kudrik la frem funnene i en rykende fersk rapport som tar for seg de virkelige kostnadene knyttet til atomenergi. De er kraftig undervurdert, mener Bellona.

– Den russiske atomindustrien er preget av korrupsjon, statlig innblanding og mangel på sunn konkurranse. Slik slipper industrien å ta inn over seg de reelle kostnadene, og blir holdt kunstig i live.

Med like vilkår ville atomkraften i Russland bli utkonkurrert av både fornybar energi som vann- og vindkraft – i tillegg til gass og andre konvensjonelle kilder.

Ukjente kostnader

Kudrik minner også om at man per i dag ikke kjenner hvor mye man vil måtte betale for lagring av de store mengdene radioaktivt avfall som genereres.

– Det kan komme til å bli langt, langt mer enn man tror i dag, siden ingen fullgode lagringsmetoder finnes ennå.

– Atomkraftens konkurransekraft svekkes dessuten i takt med at alternative energikilder blir billigere og billigere.

Ser på reell pris

Bellona-general Frederic Hauge hadde samme konklusjon da han avsluttet markeringen. Han har, i samarbeid med Viktor Jakobsen fra Bellonas styre, undersøkt energiproduksjonskostnader i USA, og mener atomlobbyen bevisst underkommuniserer hvor dyrt atomkraft er.

– Ulykker, helseeffekter og virkninger på landbruket blir ikke tatt med, og lagrings- og dekommisjoneringskostnader blir satt for lavt, sier han.

– I våre forsiktige anslag har vi tatt med atomkraftens reelle pris, og da blir det klart at atomkraften faller ut når den må konkurrere på like fot med andre.

Ikke en klimaløsning

Hauge er trygg på at Fukushima-hendelsen vil føre til en økning i atomindustriens kostnader, og minner om at for eksempel ulykkesforsikringer kan bli voldsomt dyre.

– De skjulte overføringene gjør trolig dette til den mest subsidierte energikilden av dem alle.[picture1 {– 200.000 mennesker måtte forlate områdene rundt Tsjernobyl-kraftverket, og de vil ikke kunne vende tilbake, fortalte Ukrainas ambassadør Oleksandr Tsvietkov.}]

– Nå, etter Fukushima, er jeg sikrere enn noen gang på at atomkraften ikke har noen plass i fremtidens miljøvennlige energisystem, sa han.

Krever opprydning

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) fikk også gjennomgå i Bellona-lederens innlegg.

– At IAEA ikke engang har gått imot atomkraftverk i tsunamiutsatte områder, er ganske enkelt en skandale. Byrået trenger ganske enkelt en omorganisering.

Hundretusener måtte flytte

Ukrainas ambassadør Oleksandr Tsvietkov var også til stede på arrangementet for å fortelle om hvilke konsekvenser Tsjernobyl-katastrofen hadde for folk flest i hans hjemland.

– Tsjernobyl endret Ukraina grunnleggende. Byer ble ubeboelige, godt jordbruksland ble ubrukelig over natten – og vi bruker fremdeles hele fem prosent av brutto nasjonalprodukt på å hanskes med følgene av ulykken.

Trygler om hjelp

Tsvietkov fortalte om det pågående arbeidet for å sikre trygg behandling av det farlige brenselet som fortsatt ligger inne i ulykkesreaktoren. En ny betongsarkofag skal sørge for at radioaktiv forurensning ikke slipper ut, og et eget lager skal på sikt ta imot atomavfallet.

– Ved internasjonal hjelp har vi til nå klart å skaffe omkring tre firedeler av de 730 millioner euroene som trengs, og vi håper på mer støtte, slik at fremtidige generasjoner i Ukraina skal slippe å vokse opp med denne trusselen, sa ambassadøren.

Tidligere i dag gikk Bellonas daglige leder Nils Bøhmer ut i Aftenposten og krevde at Norge skulle doble sine bidrag til opprydningsprosjektet.