Nyheter

Skal stressteste Sellafield

Atomanlegget Sellafield kommer opp på EUs dagsorden.
Photo: BNFL

Publiseringsdato: 7. april, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Under Erik Solheims besøk i dag kunngjorde britiske myndigheter at de vil gå gjennom sikkerheten på atomanlegget Sellafield. Bellona er fornøyd med signalene, og forventer at Norge holder fullt trykk på saken.

Det omstridte reprosesseringsanlegget Sellafield skal stresstestes, lover britiske myndigheter.

De nye signalene kom fram under møtet som miljøvernminister Erik Solheim hadde i dag hadde hos Energi- og miljødepartementet i Storbritannia.

– Positive signaler

– Selv om det ikke er helt klart hva dette vil innebære, ønsker vi en ytterligere gjennomgang av sikkerheten på Sellafield velkommen, sier Bellonas Nils Bøhmer.

Atomfysikeren er med som ekspert under Solheims besøk, som i kveld fortsetter med en omvisning på selve Sellafield-anlegget nordvest i landet.

Diskuterte midlertidig stans

Under møtet understreket Solheim det som har blitt Norges hovedønske i saken: At reprosesseringen av brukt brensel stanses inntil man har sørget for forsvarlig håndtering av det høyradioaktive, flytende avfallet som lagres ved anlegget.

Ifølge rapportene fra samtalene ble ikke kravet avvist, og ligger derfor på bordet i de videre diskusjonene mellom norske og britiske myndigheter.

Storbritannias energiminister Chris Huhne var bortreist og kunne ikke møte den norske delegasjonen.

I hans sted stilte Lord Jonathan Marland, innehaver av den noe kronglete og for oss nordmenn ukjente tittelen «Parliamentary Under-Secretary of State» – nummer fire i den politiske ledelsen i energi- og klimadepartementet.

– Positiv tendens

Bellona har tidligere vært kritisk til Solheims innsats for å stanse atomtrusselen fra Sellafield, men ser tegn til bedring.

– Vi forventer at miljøvernministeren fortsetter å presse britene og gir saken høy prioritet. Dette besøket er bare et første steg, sier Bøhmer.

Holdt journalister utenfor

Når Solheims korte England-tur i kveld avsluttes med inspeksjon inne på Sellafield-anlegget, skjer det nesten uten pressedekning.

Flere norske journalister ønsket å bli med på omvisningen, men bare én av dem slapp inn.

Det kom i tillegg til at pressen heller ikke fikk stille spørsmål til Lord Marland etter møtet med Solheim.

– Britiske myndigheter og de som driver Sellafield ser ut til å ha noe å lære om å bygge tillit, sier en oppgitt Bøhmer.

– Manglende åpenhet er bare egnet til å skape spekulasjoner om hvorvidt britene har noe de prøver å skjule.