Nyheter

Gir råd til EU-kommisjonen

Nils Bøhmer, atomfysiker og daglig leder i Bellona.
(foto: tone foss aspevoll/bellona)

Publiseringsdato: 11. mai, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Stresstesting av europeiske atomkraftverk er temaet når Bellona i dag møter energikommissær Günter Oettinger. – Det ser ut som om Oettinger vil ha drahjelp for å sikre strenge atomsikkerhetsregler i EU, sier Bellonas Nils Bøhmer.

EU skal stressteste medlemslandenes atomkraftverk, og energikommissær Günter Oettinger har bedt Bellona og andre miljøorganisasjoner om råd om hvordan testingen skal gjennomføres.

Tar opp kampen med atomindustrien

– EU-byråkratiet og til dels Kommisjonen har tradisjonelt vært svært velvillig innstilt overfor atomlobbyens krav. Jeg tolker Oettingers invitasjon dithen at han ønsker strenge sikkerhetstiltak, og at han vil gi miljøbevegelsen gode muligheter til å påvirke.

Det sier Nils Bøhmer, atomfysiker og daglig leder i Bellona, som i dag møter kommissæren i Brussel.

Krav om åpenhet

Slike innkallinger fra EU-kommisjonen er sjelden vare, og Bøhmer vil bruke anledningen til å kreve grundige tester og full åpenhet rundt resultatene.

– Atomindustrien har dessverre for vane å legge lokk på dårlige nyheter. Nå etter Fukushima er det på tide å bli kvitt det problemet for godt.

Møtet kommer dagen før Oettinger skal diskutere de samme spørsmålene med EU-landenes atommyndigheter. De såkalte stresstestene innebærer at man undersøker hvor store belastninger atomkraftverkene tåler – for eksempel i form av jordskjelv, flystyrt eller andre ulykker.

Kontaktpersoner for pressen:
Nils Bøhmer: 90037517, nils@bellona.no
Andreas Kokkvoll Tveit, informasjonsrådgiver i Bellona: 48103464, andreas@bellona.no