Nyheter

Skal kvitte seg med atomkraft

foto: wikicommons

Publiseringsdato: 30. mai, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

- Fra 2022 slipper nå Europa risikoen for ulykker ved de tyske kraftverkene, og tyskerne selv unngår noe av det alvorlige atomavfallsproblemet, sier en fornøyd Nils Bøhmer i Bellona.

Innen 2022 skal alle Tysklands 17 atomreaktorer tas ut av produksjon.

Det ble partiene i Tysklands sentrum-høyre-regjering enige om under et langvarig møte natt til mandag.

Bellona jubler over tyskernes nye kurs.

– Dette er et kraftig tilbakeslag, og vil presse atomkraften enda mer på defensiven, sier atomfysiker og daglig leder Nils Bøhmer.

– Allerede før dette vedtaket var prisen på installert sol- og vindkraft lavere enn på nye atomkraftverk. Når Tyskland nå må satse enda mer på fornybare energikilder, vil atomkraftens konkurranseevne svekkes ytterligere.

Fukushima får vidtrekkende følger

Utfasingsplanene kommer som en følge av de alvorlige problemene ved Fukushima Daiichi-kraftverket.

Syv av de tyske reaktorene ble stengt ned kort tid etter hendelsen i Japan 11. mars. Én har vært ute av drift i lengre tid. Ingen av disse åtte vil noen gang bli tatt i bruk igjen.

Minsker avfallsproblem

– Atomkraftens sjanser til å være en del av fremtidens energisystem er nå kraftig svekket.

Det, mener Bøhmer, har vi all mulig grunn til å være fornøyde med:

– Denne energikilden genererer store mengder langtlivet, høyradioaktivt avfall. Per i dag finnes det ingen fullgode løsninger på hvordan dette kan håndteres forsvarlig i tusenvis av år. I tillegg reduseres nå sjansen for en alvorlig atomulykke i hjertet av Europa.
 
Sterk motstand

Så sent som i fjor ble det lagt en plan for når dagens tyske reaktorer skulle stenges ned. Vedtaket fra i natt innebærer en langt kortere levetid for samtlige – for fem av reaktorene er den kuttet med 10 år eller mer.

Tyskland har tradisjonelt hatt en sterk anti-atombevegelse, og denne har fått vind i seglene i kjølvannet av det japanske atommarerittet.

I helgen gikk til sammen over 100.000 mennesker i demonstrasjonstog mot atomkraft i en rekke byer i landet.

Deutsche Welle meldte lørdag at kansler Angela Merkels såkalte etikk-kommisjon vil anbefale at landet kvitter seg med atomkraften innen 2021 – et forslag de nå langt på vei har fått gjennomslag for. Den eneste forskjellen fra nattens vedtak er at regjeringen vil holde de tre siste reaktorene i drift i ytterligere ett år.

Skepsisen øker

Med dette er Tysklands den siste i rekken av stater der Fukushima-ulykken har fått konsekvenser for atomkraften. Kina var raskt ute med å sette planer for nye reaktorer på vent. Kort tid etter vedtok Italia et ettårig moratorium for sine utviklingsplaner.

Senere har blant andre Sveits fulgt opp tendensen, og erklærte tidligere denne måneden at ingen nye reaktorer vil bli bygget.

Selv har Japan stanset egne utviklingsplaner for atomkraft, og statsminister Naoto Kan har uttalt at landet må «starte fra scratch» i energipolitikken.

Kontaktpersoner for pressen:
Nils Bøhmer: 90037517, nils@bellona.no
Andreas Kokkvoll Tveit, informasjonsrådgiver i Bellona: 48103464, andreas@bellona.no