Nyheter

Stanser planer om nye atomkraftverk

Foto: wikimedia commons

Publiseringsdato: 11. mai, 2011

Skrevet av: Charles Digges

Oversatt av: Andreas Kokkvoll Tveit

Japans statsminister Naoto Kan vil ikke gå videre med planene om en kraftig utbygging av atomkraften i landet. Bellona ønsker de nye signalene velkommen, og tror de kan få stor betydning for utviklingen av fornybare energikilder.

I en tale tirsdag fortalte Japans statsminister Naoto Kan at han ønsker en kraftig kursendring i landets atomkraftpolitikk han ønsker i kjølvannet av Fukushima: De opprinnelige planene om videre utbygginger stanses, og landet skal “starte på scratch” i utformingen av en ny energipolitikk.

Gledelig kursendring

Før Fukushima-ulykken ville japanske myndigheter bygge hele 14 nye atomreaktorer innen 2030. Formålet var å øke atomkraftens andel av strømproduksjonen til 50 prosent.

Miljøstiftelsen Bellona mener Kans nye linje er et steg i riktig retning.

– Nå frigjøres midlene som var øremerket til de 14 reaktorene, og Japan kan bruke dem på forskning og installering av mer alternativ energi, sier atomfysiker og daglig leder Nils Bøhmer.

Bedrer vilkårene for fornybart

– Fornybar energi er billigere enn atomkraft, og en kursendring i Japan vil kunne gi stor framgang i utviklingen av alternative energiformer over hele verden.

Fukushima Daiichi-kraftverket har lekket radioaktivitet siden 11. mars, da tsunamien ødela reaktorenes kjølesystemer.