Nyheter

Frykter at IAEA forblir svakt

TEPCO

Publiseringsdato: 21. juni, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

- Mange mener Fukushima avslørte Det internasjonale atomenergibyrået som et avmektig kontrollorgan. Jeg er enig, men er redd for at lite blir endret – for mange har for mye å tape på et styrket IAEA, sier atomfysiker Nils Bøhmer.

Mer enn 1000 delegater er med når Det internasjonale atomenergybyrået (IAEA) holder ministermøte frem til førstkommende fredag.

En av deltakerne er Bellonas atomfysiker Nils Bøhmer, som hadde klippekort som atomkraftekspert i Norges avis- og tv-redaksjoner under Fukushima-krisen.

– Tilsynelatende bred enighet

Etter konferansens første dag forteller han IAEAs vei videre etter atommarerittet i Japan er det dominerende temaet på møtet, der en rekke energiministre er til stede.

– Fra talerstolen blir det igjen og igjen understreket at byrået må styrkes som uavhengig kontrollorgan, og at det internasjonale atomsikkerhetsregimet må rustes opp.

Det er ønsker Bøhmer og Bellona støtter, men atomfysikeren er bekymret for at det blir med praten:

– Trygg atomkraft finnes ikke, men et sterkere IAEA, mer forpliktende internasjonale sikkerhetskrav, flere uavhengige risikovurderinger, mer tilstedeværelse i en ulykkessituasjon og grundigere stresstester ville bedret bildet. Dessverre tror jeg det er for mange og for mektige land som har egeninteresser av det motsatte.

Ville måtte stenge reaktorer

Han peker spesielt på Russland og Storbritannia, som begge har svært gamle reaktorer i drift.

– Både de eldste russiske reaktorene og britenes Magnox-reaktorer ville være vanskelige å holde operative om det kom nye og strengere sikkerhetskrav.

I en fersk rapport presentert i Aftenposten i helgen, vedgår det russiske atombyrået Rosatom at sikkerhetssituasjonen ved en rekke reaktorer i landet er dårlig.

Et haleheng til myndighetene

Bakgrunnen for diskusjonen om IAEA er at byrået i manges øyne sviktet i etter Fukushima-ulykken 11. mars i år. Da viste det seg å være sterkt avhengig av informasjonen som japanske myndigheter lot slippe ut – informasjon som i flere tilfeller viste seg å være i beste fall delvis misvisende.

– Under hele Fukushima-krisen støttet IAEA seg til Japans vitenskapelige målinger og vurderinger av sikkerhetssituasjonen. Det er uholdbart dersom IAEA skal være en uavhengig vaktbikkje som folk har tillit til.

– Byrået var seint på banen, og ble i stor grad et haleheng til de japanske myndighetene, sier Bellonas atomfysiker, og peker på at atomsikkerhetsmyndighetene til både Frankrike og USA anbefalte langt mer vidtrekkende evakueringssoner rundt ulykkeskraftverket.

Et helt spesielt møte

– Stemningen på ministermøtet er preget av at folk forstår at dette faktisk handler om atomkraftens fremtid. Klarer de ikke å heve sikkerhetsnivået, vil tilliten blant folk synke enda lavere enn den allerede er, sier Bøhmer.

– Generalsekretæren i IAEA sa selv i en innledning i dag at dette er et avgjørende møte for denne energikilden.

Lavere risiko gir høyere pris

Ytterligere sikkerhetskrav imidlertid også være et hinder for det som tidligere har blitt kalt «atomkraftrenessansen»: Jo strengere tiltak som nasjonale og internasjonale regelverk krever, jo høyere blir kostnadene for nye reaktorer.

– Når mange atomkraftverk er modne for utskiftning grunnet alder, og prisnivået for nye reaktorer allerede er skyhøyt, har ikke atomkraftentusiastene mye å juble for, sier Bøhmer – som selv ønsker å se en utfasing av denne energikilden over de kommende årene.