Nyheter

Skal femdoble fornybar-kapasiteten

Publiseringsdato: 31. august, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Som en følge av Fukushima-katastrofen har Japan vedtatt en ambisiøs plan for mer fornybar energi. – Gledelig og fornuftig, sier Bellonas Håvard Lundberg.

Det japanske parlamentet gikk i forrige uke inn for regjeringens lovforslag om fornybar energi.

Det sikrer såkalte feed in-tariffer – langsiktig produksjonsstøtte for vind-, sol- og geotermisk kraft. Målet er å gjøre landet mindre avhengig av fossile kilder og atomenergi.

– Her slår japanerne to fluer i en smekk: For det første kan de kvitte seg med noe av risikoen knyttet til atomkraft. For det andre bidrar de til en løsning klimaproblemet, sier Bellonas energirådgiver Håvard Lundberg.

Målet: Nær ved en femdobling

Den nye loven slår fast ambisiøse målsetninger for økt installert kapasitet innen sol-, vind- og geotermisk kraft: I dag er den på 6500 megawatt. Innen ti år er gått, skal tallet være 30.000.

– Det er enda mer enn samlede kapasiteten i norske vannkraftverk, forklarer Lundberg, og legger til:

– Dette er intet annet enn en enorm satsing på fremtidens energikilder, og den kan få vidtrekkende konsekvenser.

Tror på lavere fornybar-priser

Bellona-rådgiveren viser til at Japan er et industrielt lokomotiv som kan bidra til teknologisk fremgang.

– Dette øker mulighetene for videre prisnedgang på de fornybare energikildene. Det vil hele verden nyte godt av.

Følger etter Tyskland?

Bakgrunnen for omleggingen er ulykken ved Fukushima-kraftverket 11. mars i år, som førte til stor radioaktiv forurensing og fare for full nedsmelting i reaktorkjernen.

En annen økonomisk stormakt, Tyskland, har det siste tiåret hatt en imponerende økning i produksjon av fornybar energi. Det har skjedd mye på grunn av offentlig støtte, som feed in-tariffer. I juni i år vedtok tyskerne å slutte å bruke atomkraft innen 2022.

Anti-atombevegelse i vekst

I Japan har det ennå ikke kommet noe slikt vedtak om utfasing, men det legges nå til rette for mindre atomkraft-avhengighet. Det kan bane vei for en atomkraftfri fremtid for Japan, der motstanden mot denne energikilden har økt kraftig siden tsunamien traff Fukushima-kraftverket.

Ifølge en mye referert undersøkelse publisert i 19. april i år var hele 47 prosent av befolkningen da motstandere av atomkraft, mens 39 prosent av tilhengere. Forrige gang undersøkelsen ble gjennomført, var 62 prosent tilhengere og 28 prosent motstandere.[picture1{Ulykken ved Fukushima-kraftverket har fått Japan inn på et nytt spor i energipolitikken.} right]

En overvekt av motstandere finner vi også i en undersøkelse utført våren 2011, publisert av den japanske storavisen Asahi Shimbun. 74 prosent av de spurte ønsket en gradvis avslutning på bruken av atomkraft, mens 14 prosent sa at de er imot en gradvis utfasing av atomkraften i landet.

Les mer om den nye loven om fornybar energi hos wind-works.org og Businessweek. Mer om den japanske atomkraften finner du her.