Nyheter

Tror atomavfallslagring blir mye dyrere enn forventet

Nils Bøhmer, atomfysiker og daglig leder i Bellona.
(foto: tone foss aspevoll/bellona)

Publiseringsdato: 11. august, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Strålsäkerhetsmyndigheten mener den svenske atomindustrien må betale mer til fondet som skal sikre trygg lagring av atomavfall. – Dette styrker vårt inntrykk av at disse utgiftene ofte har blitt grovt undervurdert, sier Bellonas Nils Bøhmer.

– Svenskene regnes blant dem som har mest kunnskap om hva sikker atomavfallslagring i realiteten koster. Om de har operert med for lave anslag, er et all mulig grunn til å mistenke det samme i andre atomkraftland.

Det er kommentaren fra atomfysiker Nils Bøhmer etter at den svenske atomsikkerhetsmyndigheten mener at kjernekraftindustrien i fremtiden må betale mer for håndtering av sitt radioaktive avfall.

Økning på nærmere 300 prosent

Per i dag betaler atomkraftselskapene en avgift på omkring 1 øre per produserte kilowattime til det såkalte Kärnavfallsfonden. Strålsäkerhetsmyndigheten vil nå heve dette til 3,7 øre per kWh.

– En så voldsom økning er et tydelig tegn på at det er vanskelig å beregne slike utgifter. Ingen kan utelukke at det ikke viser seg å bli enda dyrere, sier Bøhmer.

Sikter på lagring i 100.000 år

Årsaken til usikkerheten er at kostnadene for lagring og deponering av brukt brensel og annet radioaktivt materiale i stor grad ligger i fremtiden. I tillegg er det mye som gjenstår før det er utviklet fullgode lagringsmetoder som er beviselig sikre.

Midlene i Kärnavfallsfonden skal brukes til å lagre avfallet på kortere og lengre sikt. Blant annet skal det etter planen bygges et eget deponi, der avfallet skal kunne ligge i 100.000 år, slik at det ikke skader mennesker eller natur.

Atomkraftselskapene er uenige

Bakgrunnen for oppjusteringen er blant annet at Strålsäkerhetsmyndigheten har gjennomgått atomkraftindustriens egne beregninger, og funnet ut at noen kostnader er undervurdert.

Ifølge Sveriges Radio støtter ikke den svenske atomindustrien de nye estimatene.

– Vi er enige i at det er mulig at det kan koste mer enn tidligere antatt, men ikke så mye, sier Clas Thegerström i Svensk Kärnbränslehandtering – et selskap som eies av atomindustrien selv.

– De nye signalene tyder på at atomkraftselskapene har gjort en grov underestimering av kostnadene rundt utvikling og drift av avfallsdeponiene, sier Bøhmer.

Les mer om forslaget på Strålsäkerhetsmyndighetens nettsider. Om Sveriges atomindustri kan du lese mer her.