Nyheter

UK vil gjenbruke plutonium

Nedfall av Cesium-137 etter en tenkt ulykke ved Sellafield.
Illustrasjon: Statens Strålevern

Publiseringsdato: 2. desember, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

Regjeringen i England har bestemt at de 115 tonnene med plutonium som er lagret under lite tilfredstillende forhold i Sellafield skal konverteres til MOX-brensel (blanding av uran og plutonium) og brukes i sivile reaktorer, før deponering. – Bellona har tatt til orde for en slik løsning i lengre tid, så dette er gode nyheter. Problemet er bare at de ikke setter i gang før tidligst i 2028 og det er altfor lenge til, sier Bellonas atomfysiker Nils Bøhmer.

Dette er regjeringens respons på forslag som er fremsatt i «Mangement of the UK’s Plutonium Stocks»-høringer våren 2011 og Review Conference og «The 2010 Review Conference of the Non-Proliferation Treaty», hvor også Norge deltok.

Gjenbruk

England har landet på en konklusjon hvor produksjon av plutoniumet til MOX-brensel for bruk i sivile atomkraftverk er den beste løsningen. UK har ingen umiddelbare planer om å bygge et eget MOX kraftverk, men utreder dette i neste fase av prosjektet. Bruk av plutoniumet i MOX-brensel har følgende fordeler, ifølge den britiske regjeringen:

  • MOX brensel- produksjon er regnet som det mest pålitelige og teknisk modne alternativet
  • Avfallet etter forbrenning av MOX-brenselet vil ikke kunne brukes til å lage atomvåpen.
  • Bruk av plutnoim i MOX-brensel vil utnytte det gjenværende energiinnholdet i plutoniumet.
  • Gjenbruk er den foretrukne metoden i andre land som er storforbrukere av energi. I Frankrike finnes reaktorer som er bygget for å bruke MOX. USA og Russland har valgt MOX-brensel for overskuddplutonium som blir til på grunn av the US-Russia Strategic Arms Reduction Treaty (START) nedrustningsprogram.

bodytextimage_09-06_Nils_Bohmer_HH.JPG Photo: Halfrid Hagmoen

Farlig lager

Hovedgrunnen som oppgis for satsing på MOX-brensel, er likevel at i motsetning til situasjonen i dag, vil gjenbruk av plutoniumet i form av MOX-brensel føre til en reduksjon av lagret plutonium og dermed øke sikkerheten lokalt og minske faren for spredning av spaltbart plutonium som kan brukes til å lage atomvåpen.

Sellafield er den største enkeltkilden til radioaktiv forurensing i Nordvest-Atlanteren.  Anlegget behandler atomavfall fra hele verden, og radioaktive utslipp transporteres med havstrømmene fra Irskesjøen og nordover til Norskehavet og Barentshavet.

– Disse planene er bra. Plutoniumet fra den sivile reprosesseringen som er lagret i Sellafield i dag, har vært bekymringsfullt lenge. Bellona har lenge jobbet for en hurtig og sikker avvikling av anlegget, så dette er et skritt i riktig retning. – Men, sier Nils Bøhmer:

– Vi etterlyser mer konkrete planer for en hurtig gjennomføring. – Og inntil slike planer er på plass, må man vurdere en midlertidig stans i reprosesseseringen, det vil mer produksjon av plutonium. Det virker lite hensiktsmessig å produsere enda mer plutonium, før man har en fornuftig plan for avhendig av det som allerede er lagret.