Nyheter

Bellona-konferanse om Sellafield

Foto: Nils Bøhmer/Bellona

Publiseringsdato: 30. mai, 2012

Torsdag 31. mai og fredag 1. juni arrangerer Bellona konferanse om Sellafield sammen med eierne av atomanlegget (Sellafield Ltd) og den norske organisasjonen Lofoten mot Sellafield. Blant temaene på konferansen er resultatene av stress-testen av Sellafield i etterkant av Fukushima-ulykken, status for tømningen av de 21 gamle tankene med flytende høyaktivt radioaktivt avfall og sikkerhetskulturen ved Sellafield.

I tillegg til selve konferansen, skal det gjennomføres et besøk på selve Sellafield-anlegget.

Unik konferanse

Fra britisk side deltar representanter på høyt nivå fra både Sellafield og britiske myndigheter. Fra norsk side stiller blant annet politisk rådgiver i Miljøverndepartementet Audun Garberg og Bellonas atomfysiker Nils Bøhmer. Også representanter fra Nordisk Råd og Statens Strålevern deltar.

– Dette er en unik konferanse hvor vi får vite i detalj hvilke utfordringer britene sliter med når det gjelder avviklingen av Sellafield i årene som kommer, sier Nils Bøhmer. – Blant de store utfordringene er de 21 tankene med flytende høyaktivt radioaktivt avfall som i et verst tenkelig scenario kan føre til nedfall 7 ganger mer alvorlig enn Tsjernobyl for Norge. Dette ifølge en rapport fra Statens Strålevern.

Gir resultater

Det er tiende året en slik konferanse blir arrangert. Den første ble arrangert i Sellafield i 2003. Siden har konferansene vært avholdt i Brussel, Oslo, London og Lofoten. Konferansene har vært et viktig forum for dialog og en arena hvor norske myndigheter kan ytre sine sterke bekymringer for sikkerheten og risikoen for utslipp av radioaktivitet fra Sellafield.

Det var etter en tilsvarende konferanse i 2003, at Sellafield sluttet med sine utslipp av radioaktiv technetium-99 som forurenset norske farvann.

Agenda:
09.00 Opening remarks – Jamie Reed MP
09.15  Progress report on Sellafield Plan  – Todd Wright Sellafield Ltd/Mark Steele NDA
10.00  Update on Highly Active Liquor stocks – Steve Walker SL/Gordon Newsholme ONR
10.45  Coffee
11.00  Norwegian/Nordic views – Audun Garberg Political Adviser, Norwegian Environment Ministry/ Alfheidur Ingadottir (Iceland) and Jan Lindolm (Sweden) Nordic Council
11.45  The future management of oxide fuels at Sellafield – Jack Williamson SL/Adrian Simper NDA
12.30  Lunch
13.15  Safety performance and culture – Kliss McNeel SL
14.00  Update on Sellafield “Stress Tests” – Phil Hallington SL/ Gordon Newsholme ONR
14.45  Coffee
15.00  NRPA presentation – Ingar Amundsen NRPA
15.45 Closing remarks and statement – Bishop Tor Jorgensen
16.00 Conference closes