Nyheter

Uten atomkraft for første gang på femti år

Foto: Wikipedia

Publiseringsdato: 4. mai, 2012

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Fra lørdag 5. mai er ingen atomreaktorer i drift i Japan. Landet må i sommer hanskes med et stort kraftunderskudd, men den lokale motstanden mot gjenåpning er massiv.

Lørdag stenges Tomari-kraftverkets reaktor nummer 3 ned på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ingen av landets reaktorer vil startes opp igjen før de har demonstrert trygg drift ved å bestå såkalte stresstester.

Med det er det energiressursfattige Japan helt uten atomkraftverk i drift. Det har ikke skjedd på nesten femti år.

En presset regjering

– Hvis motstanden mot atomkraft holder seg til over sommeren, samtidig som landet kommer seg gjennom energiknappheten de kommende månedene, har japanerne trolig tatt enda et steg i retning av en utfasing. Vi er med andre ord inne i en helt avgjørende tid for den japanske atomkraftindustrien.

Det sier Nils Bøhmer, atomfysiker og daglig leder i Bellona. Han har fulgt atomkraftindustrien tett i to tiår, og ble hyppig brukt som ekspertkommentator under Fukushima-ulykken i mars 2011.

Han kan fortelle at regjeringen i Japan, som har slitt stort med tillit blant folk flest, er under kraftig press fra flere kanter. I 2008 kom over 13 prosent av energiforbruket i landet fra atomkraft. Når det nå står helt uten atomkraftverk i drift, kan situasjonen bli tøff for industrien.

– Japan vil trolig gå gjennom sommeren med et kraftunderskudd på mellom ti og femten prosent, sier Bøhmer.

Massiv motstand

Flere næringslivsorganisasjoner ønsker å få i gang atomkraftverkene raskt. Samtidig er det stor motstand – spesielt i områdene der atomkraftverkene er lokalisert – mot gjenåpning.

I en regional meningsmåling utført for Kyodo News sier hele 59,5 prosent at de er imot åpning av Oi-kraftverket, mens bare 26,7 prosent støtter at det igjen settes i drift, skriver The Guardian.

Tviler på ståkarakter

Dessuten er alderen på mange reaktorer en hindring, ettersom de eldre ofte er mindre robuste enn de yngre, og japanske reaktorer i gjennomsnitt er 25 år gamle. Av de 54 som var operative da Fukushima-ulykken inntraff, var 19 over 30 år. Bare fem hadde vært i drift i under ti år.

– Stresstestene som nå blir kjørt på reaktorene, innebærer at de må vise at de kan takle en Fukushima-lignende situasjon. Jeg har vanskelig for å se at mange av dem vil klare det, spesielt de som ligger i jordskjelvutsatte områder.

– Jeg ser ikke bort fra at regjeringen vil se seg nødt til å tillate drift på én eller noen få reaktorer. Samtidig er det usannsynlig at mer enn en liten håndfull vil bli satt i gang. Det blir neppe bygd noen nye atomkraftverk i Japan noen gang, sier Bøhmer.

Gode muligheter for energisparing

For å dekke energibehovet innenlands importerer Japan fossilt brensel for hele 100 millioner dollar – hver dag.

– Det er definitivt ikke en ideell situasjon når man ønsker en utfasing av atomkraft og en innfasing av fornybar energi, siden en økning i bruken av fornybare energikilder nødvendigvis vil ta tid.

– Samtidig er potensialet for energisparing og smart energibruk stort, og mulighetene for alternative energikilder betydelige.