Nyheter

Gleder seg over bedret atomsikkerhet

Publiseringsdato: 11. juni, 2012

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Norske miljøvernere og Sellafield-eierne er enige om at sikkerhetssituasjonen ved det britiske atomanlegget er på rett vei.

31. mai og 1. juni holdt Bellona, Guardians of our Common Seas og Sellafield Ltd en felles konferanse om atomsikkerhet. Samlingen er en del av en langvarig dialog om utviklingen ved det britiske atomanlegget.

I Norge har mange vært urolige for fokuset på sikkerhet. Spesielt har det høyradioaktive, flytende avfallet ved anlegget vært en bekymring. Ifølge en rapport fra Statens Strålevern kan en alvorlig ulykke medføre stort radioaktivt nedfall over Norge.

Bellonas atomfysiker Nils Bøhmer mener de nye eierne ved anlegget viser at de tar problemet mer på alvor enn det som tidligere har vært tilfelle.

– Eierne har tatt sikkerhetsutfordringen på alvor, noe som bærer frukter, sier Bøhmer, og trekker spesielt fram sikring av sårbare deler av anlegget mot terrorangrep.

– Mangelfull stresstest

I etterkant av Fukushima-ulykken i Japan har Sellafield og mange andre atomanlegg gjennomført såkalte stresstester, der det blir undersøkt hvor store påkjenninger det kan tåle. Bøhmer mener Sellafield-testen burde vært grundigere når det gjelder faren for terrorangrep.

– For eksempel er det viktig å få klarlagt hvorvidt anlegget tåler en flystyrt.

Deltakere fra regjeringen

I en felles uttalelse fra konferansen framgår det at partene er enige om at og samarbeidet har vært konstruktivt. «Informasjonen som utveksles gir de nordiske deltakerne tillit til at deres bekymringer blir tatt på alvor», heter det i uttalelsen.

Politisk rådgiver i Miljøverndepartementet, Audun Garberg, framhevet at tryggheten på reprosesseringsanlegget historisk sett tidvis har vært dårlig, men dette ser ut til å være i klar bedring.

I innlegget sitt understreket han noe av det viktigste som nå må gjøres, er å så raskt som mulig redusere beholdningene av det høyradioaktive, flytende avfallet på Sellafield.[picture1{– Arbeidet med å redusere lagrene av flytende, høyradioaktivt avfall må ha høy prioritet i årene som kommer, sa Audun Garberg fra Miljøverndepartementet, her nr. 2 fra venstre. Ytterst biskop Tor B. Jørgensen, som var konferansier.}]