Nyheter

– Urovekkende sikkerhetsglipp

ringhals (Ingress image)

Publiseringsdato: 21. juni, 2012

Skrevet av: 2855

Bombehunder fant i går mindre mengder sprengstoff under en kontroll på atomkraftverket Ringhals, som ligger like sør for Gøteborg.

– Det urovekkende her er at sikkerhetssystemene ikke var i stand til å avdekke faren tidligere. Dersom man kan få mindre mengder inn på området en gang, kan man gjerne klare det flere ganger. Til sammen kunne det samles nok sprengstoff til å gjøre alvorlig skade – også på vitale deler av atomreaktorene.

Det sier Nils Bøhmer, atomfysiker og daglig leder i Bellona.

– Det ville i så fall være katastrofalt, og kunne gitt store utslipp og radioaktive nedfall. Vi forventer at norske myndigheter tar opp denne glippen

Bøhmer forteller at Bellona tidligere har bedt Statens strålevern om å utrede konsekvensene av en eventuell ulykke ved de svenske atomkraftverkene.
 
– Både Ringhals-kraftverket og de andre anleggene i Sverige bør utredes på samme måte som Strålevernet har gjort med Sellafield i Storbritannia.

Da rapporten om det britiske atomanlegget kom i fjor, viste den at en eventuell Sellafield-ulykke kan medføre syv ganger større radioaktivt nedfall over Norge enn Tsjernobyl gjorde.

Kontaktpersoner for pressen:
Nils Bøhmer: 90037517
Andreas Kokkvoll Tveit, kommunikasjonsrådgiver: 48103464, andreas@bellona.no