Nyheter

Atomkraft i Finland: størst og først

Nils Bøhmer

Publiseringsdato: 25. mars, 2013

Skrevet av: Nils Bøhmer

Langt ute på den finske landsbygda bygges for tiden verdens største atomkraftverk. Ved siden av bygges verdens første endelige deponi for brukt atombrensel. Bellona dro på besøk for å finne ut mer om situasjonen.

Finland har i dag fire reaktorer i drift, to ved Loviisa Atomkraftverk og to ved Olkiluoto Atomkraftverk. Disse fire står for 30 % av landets elektrisitetsproduksjon. En femte finsk reaktor er under bygging ved Olkiluoto Atomkraftverk. Et steinkast unna bygges et deponi der 9000 tonn brukt atombrensel skal lagres 400 meter under bakken, innkapslet i kobber og forseglet med leire.

– Et slikt deponi er per i dag den beste løsningen for brukt atombrensel. Det er dessverre bare Finland og Sverige av totalt 30 land med kommersiell atomkraft, som så langt har gjort et konkret vedtak om å bygge deponi. Dette betyr at brukt atomavfall i en rekke land vil bli en byrde for fremtidige generasjoner, sier Nils Bøhmer, daglig leder og atomfysiker i Bellona.

Posiva Oy, som eies 60 % av TVO og 40 % av Fortum, er ansvarlig for å bygge det endelige avfallsdeponiet. Etter 25 års arbeid med utvikling og kartlegging av mulige deponisteder, ble lokalisering i 2001 vedtatt av den finske regjeringen. I 2004 startet bygging av det underjordiske testanlegget ONKALO. Testanlegget skal etter planen tas i bruk i 2012, og omgjøres til operativt deponi i 2020, som vil ta i mot brukt atombrensel frem til 2120.

Foreløpig er det bare plass til brenselet fra atomkraftverket i Loviisa og Olkiluoto, men det er diskusjon om å utvide deponiet slik at det også får plass til brukt atombrensel fra det planlagte atomkraftverket i Hanhikivi nord i Finland. Totalt skal 12.000 tonn fra 7 reaktorer få plass i deponiet.

Forsinkelser og feil økonomisk grunnlag

Finlands femte reaktor blir verdens største, med sin kapasitet på 1600 MW elektrisitet – når den først blir ferdig. Byggingen startet i 2005 og reaktoren skulle i utgangspunktet stå ferdig i 2009. Men stadige forsinkelser rammer byggingen, blant annet på grunn av avvik i betongkvaliteten og nye krav fra det finske atomsikkerhetsorganet, STUK. Siste beregninger antar at reaktoren vil være klar til strømproduksjon i 2016.

Da kontrakten om bygging ble inngått i 2003 ble kostnadene satt til 3.2 milliarder €, kostnadene var ved siste anslag foreløpig beregnet til 8,5 milliarder €. Beløpet er gjenstand for diskusjon mellom eierne av kraftverket, TVO, og selskapet som bygger reaktorene, Areva, om hvem som tar regningen.

– Byggingen av den femte reaktoren i Finland er et godt eksempel på en av de store utfordringene ved bygging av nye atomkraftverk. De er dyre i utgangspunktet samtidig som forsinkelser under bygging gjør dem enda dyrere, dermed blir beslutningen om bygging av nye atomkraftverk ofte tas på feil økonomisk grunnlag, forklarer Nils Bøhmer. – Basert på de to reaktorene som bygges i Europa i dag er den reelle prisen per reaktor nærmere 10 milliarder €, nesten tre ganger dyrere enn da vedtaket ble fattet, sier Bøhmer.

Deponi viktigst

På tross av forsinkelser og økonomiske utfordringer med reaktoren, er arbeidet med å få i stand avfallsdeponiet i rute – et lyspunkt i en miljømessig svart atomrenessanse.

– Det er bra at Finland har fullt fokus på å få ferdig deponiet i henhold til sine planer, og uavhengig av problemene de har hatt med å ferdigstille den nye atomreaktoren. Sikker lagring av brukt atomavfall må prioriteres og det finske deponiet blir dessuten et viktig eksempel for andre land med atomkraft og dermed et tilsvarende avfallsproblem, konkluderer Nils Bøhmer.

Fra deponiet for brukt atombrensel:

bodytextimage_Okilouto-atomkraftverk2.jpg Photo: Nils Bøhmer