Nyheter

Ny og mer alvorlig Fukushima-lekkasje

Charles Digges/Bellona

Publiseringsdato: 21. august, 2013

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Japanske myndigheter melder at 300 tonn radioaktivt avfall har lekket fra en lagringstank på Fukushima. – Minst 50 slike tanker er lagret inne på ulykkesanlegget. Vi frykter videre forverring og flere lekkasjer, sier Bellonas atomfysiker Nils Bøhmer.

Nærmere to og et halvt år etter tsunamien rammet er problemene ved atomkraftverket Fukushima svært alvorlige.

I forrige uke ble det oppdaget at 300 tonn lavradioaktivt vann lekker ut fra anlegget – hver dag.

50 tanker kan gi lekkasjer

Nå er det avdekket en ny og mer alvorlig lekkasje: 300 tonn radioaktivt vann har lekket ut fra en lagringstank.

– Dette er en langt mer alvorlig lekkasje enn det som ble meldt om i forrige uke, sier Nils Bøhmer, atomfysiker og daglig leder i Bellona.

– Fukushima-anlegget har et 50-talls slike tanker. Nå er det oppdaget lekkasjer fra en, og at man ikke har kontroll over dem. Det er fare for at vi får flere lekkasjer av ukjent og potensialt farlig radioaktivt avfall, sier Bøhmer.

Det nasjonale strålevernet i Japan bekrefter at det er fare for flere lekkasjer fra anlegget.

Forsøkene på å samle inn igjen vannet som har lekket ut, har til nå mislykkes. Til nå er bare en liten brøkdel av vannet samlet inn igjen.

– Dette betyr at det er overhengende fare for at vannet vil lekke videre ut i havet, sier Bøhmer.

Frykter forverring

Nivået av radioaktivitet i vannet som lekker ut er 8 millioner ganger høyere enn det tillatte nivået for drikkevann i Japan.

Japanske myndigheter har oppgradert denne lekkasjen fra nivå 1 til nivå 3 på INES-skalaen. Det innebærer at det nå er klassifisert som en alvorlig hendelse.

– Hendelsen kan bli oppgradert til en ulykke med en firer på skalaen. Det blir avgjort på bakgrunn av hvor mye som lekker ut utenfor anlegget, sier Bøhmer.

– Vi frykter en ytterligere forverring, siden vi ennå ikke vet hvor stor forurensningen er utenfor anlegget, og man ikke har kontroll på tankene med flytende avfall.

– Enda en gang får vi vist at Fukushima-ulykken er langtfra over, og det er svært vanskelig å si hvor stort og alvorlig omfanget kommer til å bli.

Les mer om saken hos BBC.

Kontaktperson for pressen:
Nils Bøhmer: 90037517, nils@bellona.no