Nyheter

Anmelder eieren av Halden-reaktoren

Nils Bøhmer (Ingress image)
Nils Bøhmer, atomfysiker og daglig leder i Bellona.

Publiseringsdato: 6. september, 2013

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

– Instituttene som IFE har samarbeidet med i Russland, USA, Argentina og Frankrike har veldig mye til felles med det brasilianske instituttet som de ble anmeldt for å samarbeide med i vår, nemlig at de direkte eller indirekte driver utvikling av brensel til bruk i militære atomubåter, sier Bellonas atomfysiker og daglige leder Nils Bøhmer.

IFE påpeker selv at de ikke kan garantere at deres forskning ikke har bidratt til militære prosjekter.

– Saken er mer alvorlig enn vi trodde i utgangspunktet, og redegjørelsen fra IFE tyder på at de kan ha hatt en årelang praksis om å ikke søke om eksportlisens.

– At det ikke bare er en enkeltstående glipp, men ser ut til å være systematiske lovbrudd, understreker behovet for en grundig politietterforskning. Derfor ber vi dem om å etterforske alle sakene som har blitt avdekket.