Nyheter

– IFE er ute av kontroll

Charles Digges/Bellona

Publiseringsdato: 4. september, 2013

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

I mai anmeldte Bellona IFE for brudd på eksportkontrolloven. Nå innrømmer instituttet selv at de også burde søkt om lisens for avtaler med Russland, USA, Argentina og Frankrike. – IFE mangler dømmekraft, mens Trond Giske driver ansvarsfraskrivelse, sier Nils Bøhmer.

Et tidligere hemmeligholdt dokument viser at Institutt for Energiteknikk (IFE) trolig har brutt regelverket for eksport en rekke ganger.

På sine egne nettsider skriver IFE i dag at «IFEs konklusjon, slik den forelå i en redegjørelse til NHD i juli i år, var at IFE har identifisert noen flere samarbeidsprosjekter som vi i ettertid ser burde vært lisensiert på samme måte som samarbeidet med Brasil. Dette omfatter bilaterale avtaler med blant annet USA, Russland, Argentina og Frankrike.»

– Næringsministeren viker unna

Bellonas atomfysiker Nils Bøhmer er ikke bare skuffet over IFE, men også hvordan Nærings- og handelsdepartementet (NHD) har sviktet i denne saken.

– Når kortene nå er kommet på bordet, viser det seg at Bellona har hatt rett hele veien: IFE har vist at de mangler dømmekraft, og regjeringen og Trond Giske driver ansvarsfraskrivelse.

I et brev fra NHD til Bellona datert 1. juli i år framgår det at «IFE er en selvstendig stiftelse», og at «departementet informeres ikke om, vurderer eller godkjenner de enkelte forskningsprosjekter» knyttet til Halden-reaktoren.

– IFE beviser igjen at de trenger tett oppfølging og kontroll, men Trond Giske har ikke tatt på seg det nødvendige ansvaret, sier Bøhmer, som forteller at Bellona en rekke ganger har forsøkt å få tilgang til dokumentet som i dag har blitt offentliggjort.

Utredningen viser at IFE trolig har bidratt til utvikling av brensel til russiske og amerikanske atomubåter.

Krever effektiv etterforskning

– Når det gjelder samarbeidet med franskmennene, vet vi at det er svært tette bånd mellom sivil og militær atomindustri i Frankrike. Derfor kan IFE meget vel ha bidratt til militære formål også der, sier Bøhmer, og legger til:

–  Det franske forskningsinstituttet som IFE har samarbeidet med, har en egen avdeling for militær nukleær forskning.

Bellona politianmeldte IFE for brudd på eksportkontrolloven etter at det i vår ble avdekket at instituttet uten tillatelse har bidratt til utvikling av brensel for den brasilianske marinens atomubåtprosjekt.

– Etter denne innrømmelsen fra IFE må politiet få fortgang i etterforskningen. Dette viser med all mulig tydelighet at noe ikke er som det bør være hos IFE.

Bøhmer er også sterkt kritisk til at Statens Strålevern ikke har fanget opp disse sakene tidligere.

– Statens Strålevern har tydeligvis sovet i timen og ikke gjort jobben sin, sier Bøhmer.