Nyheter

Radioaktivt materiale på avveie

Nils Bøhmer
Nils Bøhmer
Daniel Sannum Lauten

Publiseringsdato: 24. mars, 2014

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Mellom 1993 og 2013 fikk IAEA innrapportert ulovlig besittelse, salg og andre kriminelle handlinger knyttet til hele 424 radioaktive kilder. - Når radioaktivt materiale blir solgt ulovlig, er det klart at det også kan komme i hendene på terrorister, sier Bellonas atomfysiker Nils Bøhmer.

Statsminister Erna Solberg er mellom deltakerne på atomsikkerhetskonferansen Nuclear Security Summit arrangeres i Haag mandag og tirsdag.

Fokuset på møtet er hvordan det internasjonale samfunnet skal håndtere faren for at radioaktivt materiale spres og havner utenfor kontroll.

– Mangler ressurser

–  Faren for at radioaktivt materiale kommer på avveie og havner i feil hender , er en uungåelig følge av atomkraft, sier Nils Bøhmer, atomfysiker og daglig leder i Bellona.

Han mener dette ikke blir tatt nok på alvor.

– Det internasjonale samfunnet har ikke gode nok mekanismer til å håndtere disse problemene. Det internasjonale atomenergibyrået IAEA er svakt og har for lite ressurser til å holde tilstrekkelig kontroll over sivile radioaktive kilder, sier Nils Bøhmer,  atomfysiker og daglig leder i Bellona.

Stabil utvikling

Det internasjonale atomenergibyrået IAEA leverte fredag ny statistikk over urovekkende hendelser knyttet til radioaktivt materiale. Mellom januar 1993 og desember 2013 fikk IAEA innrapportertulovlig ulovlig besittelse, salg og andre kriminelle handlinger knyttet til hele 424 radioaktive kilder. Statistikken viser også at antallet hendelser er tilnærmet konstant.

–  At utviklingen ikke er går i riktig retning, viser at slike konferanser må følges opp med konkrete tiltak i landene det gjelder. På konferansene er det mye prat på høyt politisk nivå, men dette blir i liten grad omsatt i handling, sier Bøhmer.

–  Når radioaktivt materiale blir solgt ulovlig, er det klart at det også kan komme i hendene på terrorister, sier Bellonas atomfysiker.

Noen positive ting har likevel skjedd: Etter at Bellona på 1990-tallet avdekket problemet med atomdrevne fyrtårn i Russland, har mange av disse fått solcellepaneler som kraftkilde.

– Dette er imidlertid bare toppen av et isfjell, sier Bøhmer.

Kontaktpersoner for pressen: Nils Bøhmer – 90037517, nils@bellona.no
Andreas Kokkvoll Tveit, kommunikasjonssjef i Bellona: 48103464