Nyheter

Gammel Kola-reaktor får 25 nye år

Kola
Kola
Bellona

Publiseringsdato: 10. oktober, 2014

Skrevet av: Bellona

Reaktor nummer fire på Kola atomkraftverk har fått utvidet sin levetid med 25 år. Det er nesten dobbelt av reaktorens tekniske levetid. - Norske myndigheter må ta ansvar for å avklare hvorvidt dette er forsvarlig, sier Bellonas atomfysiker, Nils Bøhmer.

– Den tekniske levetiden på denne reaktoren er tretti år, noe den blir i desember. Nå har man altså forlenget levetiden, uten en uavhengig sikkerhetsanalyse eller vurdering av miljøkonsekvensene, sier Bøhmer.

Atomkraftverket ligger kun 20 mil fra Norge. Det finnes en rekke eksempler på alvorlige hendelser, blant annet i 2011, da en av reaktorene stoppet grunnet forhøyede temperaturer i kjølelagrene.

– Problemet med Kola atomkraftverk er blant annet at det mangler en solid nok konstruksjon som vil holde radioaktivitet på plass dersom en lekkasje skulle oppstå. Det vil være kort vei ut til omgivelsene, og man vil i verste fall få et nedfall i Finnmark i løpet av bare to til tre timer i verste fall, sier Nils Bøhmer som er daglig leder i Bellona.

Bellona forventer at norske myndigheter kjapt tar ansvar og ber om en forsikring fra russiske myndigheter på at videre drift av denne reaktoren er forsvarlig.

– Norge har brukt store pengesummer på Kola atomkraftverk. Senest i fjor uttalte norske myndighetene at de eldste reaktorene ikke holder høy nok sikkerhetsmessig standard. Da bør vi heller ikke sitte stille og se på at levetiden forlenges ytterligere, avslutter Bøhmer.