Nyheter

Rapport: Opprydding av 40 års atomavfall avhenger av internasjonal finansiering

Aleksandr Nikitin
Aleksandr Nikitin

Publiseringsdato: 23. februar, 2015

Skrevet av: Bellona

Aleksandr Nikitin, tidligere ubåtkaptein og nå styreleder for Bellonas kontor i St. Petersburg, konkluderer i rapporten med at G-8-landene og den europeiske bank for økonomisk gjenoppretting og utvikling (EBRD) gjennom fondet «Global Partnership» har bistått med 20 milliarder dollar til atomopprydding i nordvest-Russland så langt. Men dette ti år lange samarbeidet ble avsluttet i 2012 og framtiden er dermed høyst usikker.

– Verken EBRD, andre giverland som Sverige og Frankrike, eller Russland selv, er villige til å signere videre avtaler, forteller Nikitin. – Men det trengs enda 1,5 milliard dollar for å rydde opp i nordvest-Russlands største atomtrussel fra fortiden; brukt atombrensel og radioaktivt avfall samlet opp gjennom 40 år, fortsetter han.

Dersom finansieringen opprettholdes skal radioaktivt avfall og brukt atombrensel kunne fraktes til Mayak, sør i Ural-fjellene, for videre prosessering, allerede fra sommeren 2016.

Norsk Strålevern har uttrykt særlig bekymring for at avfallet skal flyttes, i og med at Norge, som også har vært med på innsatsen, nå står alene om å ville fortsette samarbeidet med Russland for å fullføre oppryddingen. Strålevernet har uttalt til Aftenposten at de frykter ulykker i Andreyeva-bukta.

Rapporten er skrevet av Aleksandr Nikitin sammen med Alexei Shchukin, koordinator for atomprosjekter ved Bellonas St. Petersburg-kontor.