Nyheter

Rapport: Opprydding av 40 års atomavfall avhenger av internasjonal finansiering

Aleksandr Nikitin
Aleksandr Nikitin
Knut Bry

Publiseringsdato: 23. februar, 2015

Skrevet av: Bellona

I Andreyeva-bukta, 50 kilometer fra norskegrensa ligger 23 000 brenselsstaver med brukt atombrensel fra ubåter og 32 tonn radioaktivt avfall. Nå kan manglende internasjonal finansiering hindre at den nødvendige oppryddingen blir gjort. Bellonas Aleksandr Nikitin er blant forfatterne av en fersk rapport om internasjonale videreforhandlinger av atomutfordringer i nordvest-Russland.

Aleksandr Nikitin, tidligere ubåtkaptein og nå styreleder for Bellonas kontor i St. Petersburg, konkluderer i rapporten med at G-8-landene og den europeiske bank for økonomisk gjenoppretting og utvikling (EBRD) gjennom fondet «Global Partnership» har bistått med 20 milliarder dollar til atomopprydding i nordvest-Russland så langt. Men dette ti år lange samarbeidet ble avsluttet i 2012 og framtiden er dermed høyst usikker.

– Verken EBRD, andre giverland som Sverige og Frankrike, eller Russland selv, er villige til å signere videre avtaler, forteller Nikitin. – Men det trengs enda 1,5 milliard dollar for å rydde opp i nordvest-Russlands største atomtrussel fra fortiden; brukt atombrensel og radioaktivt avfall samlet opp gjennom 40 år, fortsetter han.

Dersom finansieringen opprettholdes skal radioaktivt avfall og brukt atombrensel kunne fraktes til Mayak, sør i Ural-fjellene, for videre prosessering, allerede fra sommeren 2016.

Norsk Strålevern har uttrykt særlig bekymring for at avfallet skal flyttes, i og med at Norge, som også har vært med på innsatsen, nå står alene om å ville fortsette samarbeidet med Russland for å fullføre oppryddingen. Strålevernet har uttalt til Aftenposten at de frykter ulykker i Andreyeva-bukta.

Rapporten er skrevet av Aleksandr Nikitin sammen med Alexei Shchukin, koordinator for atomprosjekter ved Bellonas St. Petersburg-kontor.