Media

Fukushima_klokke

Tiden stanset da katastrofen inntraff for fem år siden. Mange japanere har fortsatt ikke fått det gamle livet sitt tilbake.