Nyheter

Fem år siden Fukushima

Minnesmerke over Fukushima-katastrofen satt opp på stranden to år etter ulykken.
Minnesmerke over Fukushima-katastrofen satt opp på stranden to år etter ulykken.
Nils Bøhmer

Publiseringsdato: 11. mars, 2016

I dag er det fem år siden den verste atomkatastrofen siden Tsjernobyl-ulykken. Fortsatt er det en unntakstilstand for de evakuerte og for energisituasjonen i Japan.

Da den enorme tsunamibølgen fosset inn over Fukushima, brøt strømforsyningen og nødgeneratorene sammen i atomanlegget Daiichi. Nedsmelting av uran skjedde i tre av seks reaktorer. Eksplosjoner blåste hull i takene og slynget ut radioaktivt jod, cesium og annet radioaktivt materiale.

160.000 mennesker ble tvunget til å evakuere. Mange kan aldri komme tilbake.

– Svært mange bor fortsatt i det jeg best kan beskrive som brakkeleire, ofte langt unna familien. Da jeg besøkte stedet for tre år siden var det møtet med de evakuerte som gjorde sterkest inntrykk, sier atomfysiker og daglig leder i Bellona, Nils Bøhmer.

I de påfølgende dagene stengte Japan ned alle sine gjenværende 42 atomreaktorer. Opprydningen ved Daiichi-anlegget er beregnet å ta minst 50 år. Fortsatt er det mange ubesvarte spørsmål om tilstanden til anlegget. Det er fortsatt for farlig å nærme seg de skadede reaktorene. I tillegg er operatøren Tepco lite villig til å dele den informasjonen de har.

– Myndigheten jobber, men det går sakte. Dette tar den tiden det tar. Det finnes ingen god teknisk løsning for å ta ut det radioaktive brenselet. Det kan ta opptil 50 år. Radioaktiviteten sitter i bakken, og man må rett og slett vente til den dør ut. Halveringstiden er over 30 år, sier Bøhmer.

Nils Bøhmer Fukushima Bellonas atomfysiker Nils Bøhmer besøkte Fukushima i 2013. Møtet med de tvangsevakuerte gjorde stort inntrykk.

To tredeler av den japanske befolkningen er bekymret for gjenåpning av atomkraftverkene. Ikke uten grunn: Regjeringen har blitt presset til å gjenåpne til sammen fire reaktorer ved atomkraftverkene Sandai og Takahama.

Begge har opplevd lekkasjer fra kjølesystemene og sistnevnte måtte haste-nedstenges bare fem dager etter oppstarten. Denne uken fikk de rettslig pålegg om å stenge igjen, etter et søksmålet fra bekymret lokalbefolkning.

– I Japan er det fortsatt en veldig negativ stemning til atomkraft, selv om statsministeren har sagt at Japan trenger atomkraft for å overleve som industrinasjon. Men fotsatt er bare to av nesten 50 atomkraftverk i drift, forteller Bøhmer.

 

Les mer om Fukushima-ulykken og konsekvensene i dagens Japan på Bellonas engelske nettsider. Der kan du også lese intervju med enkelte av de tvangsevakuerte som kanskje aldri kan flytte hjem.

Fukushima_arbeidere Opprydningsarbeidet i Fukushima er farlig, krevende og endeløst. Her kjøres slitne arbeidere hjem etter en lang arbeidsdag. Photo: