Nyheter

Halden: Lekkasje av radioaktivt jod

Nils Bøhmer
Nils Bøhmer
Daniel Sannum Lauten

Publiseringsdato: 25. oktober, 2016

Skrevet av: Ellen Viseth

Lekkasjen av radioaktivt jod i en reaktorhall i Halden pågår fortsatt, men det er utslippene til omgivelsene er stoppet.

Utslippet har pågått siden klokken 13.45 i går, og skyldes en teknisk svikt da testbrensel skulle sveises inn i en lufttett beholder inne i i reaktorhallen.

– Man har ennå ikke greid å stanse utslippene, det er svært bekymringsverdig, sier atomfysiker i Bellona, Nils Bøhmer.

Lekkasjen av radioaktivt jod ved Haldenreaktoren pågår fortsatt, men Bellona har fått bekreftet fra IFE (Institutt for Energiteknikk) at reaktorhallen nå er avstengt og hermetisk lukket. Dermed er det ikke lenger noen utslipp til omgivelsene, selv om det fortsatt er en lekkasje inne i hallen.

– Utslippet har pågått siden klokken 13.45 i går, men Statens Strålevern fikk ikke beskjed før i dag. Strålevernet krever at russiske myndigheter varsler dem umiddelbart hvis et uhell oppstår. De burde absolutt kreve det samme av IFE. Derfor er det nødvendig at Strålevernet går inn og gransker dette, sier atomfysiker i Bellona, Nils Bøhmer.

Det er radioaktivt jod som i går og i natt har lekket ut fra reaktorhallen. Dette er en radioaktiv variant av vanlig jod, og i store mengder øker dette faren for kreft i skjoldbruskkjertelen. IFE oppgir at utslippene i Halden er snakk om små mengder, omlag fem prosent av mengden de har lov til å slippe ut i løpet av et år.

– Men her har utslippene skjedd over kort tid, så det vil ha større virkning enn dersom utslippene hadde vært spredt over et større tidsrom, sier Bøhmer.

Han sier at halveringstiden for radioaktivt jod heldigvis er kort – bare åtte dager.

Statens Strålevern vil åpne en tilsynssak for å avdekke hvordan utslippene kunne skje og hvorfor de ikke ble varslet før et døgn etter uhellet skjedde.