Nyheter

Norges atomreaktorer stenges: Staten må plassere ansvaret

Nils Bøhmer
Nils Bøhmer
Daniel Sannum Lauten

Publiseringsdato: 10. oktober, 2016

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

Institutt for energiteknikk (IFE) opplyser til Teknisk Ukeblad at de midlertidig stenger ned atomreaktorene på Kjeller og i Halden, og at 127 personer permitteres. - Den kompetansen som nå er permittert er essensiell for å avslutte arbeidet ved reaktorene på en trygg måte, samt å sikre atomavfallet, sier atomfysiker i Bellona, Nils Bøhmer.

Institutt for energiteknikk (IFE) opplyser til Teknisk Ukeblad at de midlertidig stenger ned atomreaktorene på Kjeller og i Halden, og at 127 personer permitteres.

– Dette er dramatiske nyheter. Nå er det viktig at staten straks kommer på banen. Den kompetansen som nå er permittert er essensiell for å avslutte arbeidet ved reaktorene på en trygg måte, samt å sikre atomavfallet, sier atomfysiker i Bellona, Nils Bøhmer.

Han peker på at Haldenreaktoren er svært gammel, og at nedstengingen slik sett ikke kommer et sekund for tidlig.

– Reaktorene er gamle og overholder ikke dagens sikkerhetskrav, blant annet for brannsikkerhet. Særlig er det krevende å drive Haldenreaktoren på en måte som ivaretar sikkerhet og miljø. Vi har lenge sett de økonomiske utfordringene knyttet til driften av reaktorene, sier atomfysiker i Bellona, Nils Bøhmer.

Bellona har i det siste hatt en rekke møter med Næringsdepartementet og Stortinget for å sikre oppslutning om en organisering og langsiktig finansiering av dette arbeidet, som er prissatt til svimlende 15 milliarder kroner.

– Dagens beslutning fra IFE gjør dette rykende aktuelt. Nå må staten komme på banen; det haster dramatisk å få avklart hvordan dette arbeidet skal organiseres og hvem som har ansvaret, sier Bøhmer.

Han mener løsningen er å opprette et uavhengig organ som har ansvaret for Norges atomavfall og demonteringen av våre to reaktorer. Dette organet må sikre trygg håndtering av brukt brensel, uavhengig av IFEs videre eksistens.

– Norge bruker i dag 50 millioner i driftsstøtte til IFEs reaktorer. Dette er penger som heller burde gått til å forske på fremtidens fornybare energiformer og energilagring som f.eks batterier, sier Bøhmer.