Nyheter

Farlige sikkerhetsmangler ved atomreaktoren på Kjeller

<small><i>Atombrensel-brønner hos IFE på Kjeller.</i></small>
Atombrensel-brønner hos IFE på Kjeller.
Nils Bøhmer

Publiseringsdato: 11. oktober, 2017

Skrevet av: Kjetil Grude Flekkøy

Sikkerheten ved atomreaktoren på Kjeller er dårlig. Det slår det internasjonale atomenergibyrået fast etter å ha undersøkt anlegget. Internasjonale sikkerhetsstandarder brytes, og selv etter flere år er alvorlige mangler fortsatt ikke rettet.

– Kritikken fra Det internasjonale atomenergibyrået IAEA er drepende. Sikkerheten ved JEEP-2-reaktoren er altfor dårlig, sier atomfysiker og daglig leder i Bellona, Nils Bøhmer.

Bellona har vært kritisk til atomreaktoren og avfallsproblemene der i en årrekke.

 

Lang liste med mangler

Nils Bøhmer mener dette blir spesielt alvorlig siden Statens Strålevern lenge har hatt skjerpet tilsyn med Institutt for energiteknikk (IFE) på grunn av dårlig sikkerhet – uten at IFE har klart å rette feilene.

Atomreaktor Kjeller Jeep II Atomreaktoren "Jeep II" ved Institutt for Energiteknikk, IFE på Kjeller. Photo:

Nils Bøhmer daglig leder Bellona Nils Bøhmer, daglig leder Bellona. Photo:

– Det ser ikke ut som om IFE evner å ta de nødvendige grepene for å drive reaktoren sikkert.

IAEA kommer med kritikken etter en ukelang undersøkelse av atomreaktoren, som ble avsluttet tirsdag denne uka. Der lister de opp over 30 mer eller mindre alvorlige punkter som må rettes opp.

Nils Bøhmer mener de mest alvorlige punktene i rapporten er at IFE bryter internasjonale sikkerhetsstandarder på en rekke punkter.

 

Gamle feil

– Det er spesielt ille at de finner mangler både ved alarm- og kontrollsystemer og ved brannsikkerheten. I tillegg mangler det en mulighet for å stenge ned reaktoren fra utenfor kontrollrommet. Det er slett ikke bra, sier han.

– Og: Mange av disse forholdene har de også påpekt tidligere.

Atombrensel brønner Kjeller 2017 I 2016 ble det påvist at fuktighet hadde trengt inn i flere av lagerbrønnene for atombrensel på IFE. Photo:

– God teknisk standard

IFE sjef Kjeller Nils Morten Huseby Adm.dir. ved IFE, Nils Morten Huseby. Credit: Håkon Jacobsen, Nærings- og fiskeridepartementet

Ledelsen ved IFE sier til Nrk at de selv inviterte IAEA-ekspertene til Kjeller, og at det derfor ikke er snakk om noen inspeksjon.

– Ekspertgruppen understreket at reaktoren på Kjeller er i god teknisk stand og at den er godt ivaretatt. Ifølge gruppen har de kommet med færre forbedringspunkter enn det som er vanlig ved slike gjennomganger, sier administrerende direktør ved Institutt for energiteknikk, Nils Morten Huseby til NRK.

Avdelingsdirektør Per Strand i Statens Strålevern, som har hatt IFE under intensivert oppsyn de siste tre årene synes på sin side det er positivt at IFE har sørget for denne gjennomgangen.

 

– Haster

– Når det gjelder sikkerhet, har IFE veldig kort tid til å overbevise sikkerhetsmyndighetene om at de faktisk evner å endre sikkerhetskulturen, mener Bøhmer.

Samtidig er IFEs atomvirksomhet tynget av dårlig økonomi. De tiltakene som kreves av IAEA i rapporten vil kreve ytterligere investeringer. – Dermed er det også et spørsmål om hvor mye penger Norge er villig til å bruke på å drifte våre to reaktorer. Det må våre en absolutt forutsetning at man ikke slakker av på sikkerheten.

Han mener det vil være avgjørende for om IFE for forlenget driftskonsesjonen, som ellers går ut ved utgangen av 2018.

Jeep II atomreaktor Kjeller "JEEP II"-reaktoren på Kjeller utenfor Oslo. Credit: FinnWikiNo/ Wikimedia