Media

Atombrensel brønner Kjeller 2017

I 2016 ble det påvist at fuktighet hadde trengt inn i flere av lagerbrønnene for atombrensel på IFE.

Atombrensel brønner Kjeller 2017

Atombrensel brønner Kjeller 2017