Media

930907_Kjeller_CE247 (117).jpg

Kjeller-aksjon i 1993.