Nyheter

Jubel for Kjeller-stenging

<small><i>Kjeller-aksjon i 1993.</small></i>
Kjeller-aksjon i 1993.

Publiseringsdato: 25. april, 2019

Bellona gleder seg over at atomreaktoren på Kjeller nå er vedtatt nedlagt.

– Bellona har i 30 år arbeidet med å avsløre alle skandalene ved atomreaktorene på Kjeller og i Halden. Det har vært stor mangel på sikkerhet og en ukultur med hemmelighold. At Kjeller-reaktoren stenges er en stor seier, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

I fjor ble også Halden-reaktoren stengt.

– Nå er vi glade, men det er en stygg og dyr arv atomaktiviteten i Norge har medført. Vi er stolte av alle Bellonas atomavsløringer, og nå har vårt arbeid bidratt til et skikkelig og konkret resultat ved at Norge ikke lenger skal ha atomreaktorer i drift, sier Hauge.

1993 Kjeller aksjon

Allerede i 1993 gikk Bellona til aksjon på Kjeller og gravde opp tønner med radioaktivt søppel. Det var 1000 tønner med radioaktivt avfall som lå nedgravd. Dette førte den gang til en voldsom oppmerksomhet rundt lagringen, eller mangel på forsvarlig lagring, av denne type avfall.

Mange skandaler senere, både i Halden og på Kjeller, kan vi i dag fastslå at det var en riktig beslutning.

Alvorlige skader

Den såkalte JEEP II-reaktoren har vært i drift siden 1967 og har vært brukt i forskningsøyemed. Atomreaktoren har i det siste vært stengt for vedlikehold. Det er oppdaget nye svært alvorlige korrosjonsskader i den over 50 år gamle reaktoren. Utbedringskostnadene ville blitt svært store.

Nå er det altså slutt. Torsdag 25.04.2019 ble datoen da styret i Institutt for energiteknikk (IFE) vedtok nedleggelse.

Jeep II atomreaktor Kjeller "JEEP II"-reaktoren på Kjeller utenfor Oslo. Credit: FinnWikiNo/ Wikimedia

I 1998 ble det opprettet et lager for lav- og mellomradioaktivt avfall i Himdalen. Dette lageret vil ikke kunne håndtere den store atomavfalls-utfordringen Norge har fremover. Bellona mener at aktiviteten ved IFEs anlegg på Kjeller og i Halden vil medføre opprydningskostnader på minimum 15–20 milliarder kroner de neste årene.

– Prisen for å kvitte seg med gamle synder er høy, men Norge må enkelt og greit betale milliardene det koster. Nå blir det viktig å få på plass et skikkelig lager for de 17 tonnene med høyradioaktivt avfall som man fortsatt ikke vet hva man skal gjøre med, sier Hauge.

930907_Kjeller_CE040 (11) Frederic Hauge under Bellona-aksjon på Kjeller i 1993. Credit: Bellona