Nyheter

Nå må pengene på bordet i Halden

Nils Bøhmer
Nils Bøhmer

Publiseringsdato: 27. juni, 2018

– Dette er en gledens dag i Bellona. Vi har kjempet for en stenging av Halden-reaktoren i rundt 30 år, sier atomfysiker og daglig leder, Nils Bøhmer.

De siste årene har det vært en rekke uønskede hendelser ved Halden-reaktoren, og en nedstigning vil derfor bety en tryggere hverdag for haldenserne.

Carbon Neutrality_ThinkstockPhotos-491310438 Credit: ThinkstockPhotos-491310438

– Nå må regjeringen komme på banen med en detaljert plan for en trygg demontering med en langsiktig finansieringsplan. Dette blant annet fordi det er viktig å sikre kompetansen som de ansatte ved reaktoren besitter, slår Bøhmer fast.

De ansatte har detaljkunnskaper om reaktoren og denne kompetansen er svært viktig i arbeidet med fjerne reaktoren:

– Derfor må deres arbeidsplasser sikres i denne overgangsfasen, fra drift til demontering, sier Bøhmer.

Det er beregnet at demontering av Norges to reaktorer og sikring av det radioaktive avfallet i Norge, vil koste rundt 13 milliarder korner. Per i dag har Institutt for energiteknikk kun satt av 12 millioner kroner til dette arbeidet, noe som betyr at Staten må regne med å ta størstedelen av regningen for atomoppryddingen i Norge.