Media

Møte i Sellafield

Daværende miljøvernminister Børge Brende sammen med Frederic Hauge og Lofoten mot Sellafield, i møter med britene ved atomanlegget.