Media

Borge Brende og lofoten mot sellafield med FH på B7 konfstopp selaffield med fh i sellafield17

Daværende miljøvernminister Børge Brende sammen med Frederic Hauge og Lofoten mot Sellafield, i møter med britene ved atomanlegget.