Media

London 2001

I desember 2001 bestemmer Bellona seg for å innta Trafalgar Square i forbindelse med at det store juletreet, en gave fra Oslo, skal tennes. Opptrinnet vekker oppsikt både i Norge og Storbritannia.