Nyheter

Juks med atomforskning hos IFE – hver sten må snus

Oskar Njaa er atområdgiver i Miljøstiftelsen Bellona.
Oskar Njaa er atområdgiver i Miljøstiftelsen Bellona.
Bellona
Maya Boutroue Vedeld

Publiseringsdato: 15. desember, 2020

Skrevet av: Oskar Njaa

I mai i år ble det kjent at det har foregått systematisk juks med atomforskningen hos IFE i Halden. Jukset skal ha forgått i perioden mellom 1995 og 2003.

I slutten av november skrev NRK om jukset med atomforskning hos Institutt for Energiteknikk (IFE). Bellona mener at hver sten må snus i denne saken. Verdenssamfunnet må forsikre seg om at dette ikke har fått uante konsekvenser for internasjonal atomsikkerhet.

Systematisk juks hos IFE

I mai i år ble det kjent at det har foregått systematisk juks med atomforskningen hos IFE i Halden. Jukset skal ha forgått i perioden mellom 1995 og 2003.

Bellona har fulgt IFE og norsk atomindustri tett i en årrekke, og har gjentatte ganger advart om en ukultur som kunne få konsekvenser. Vi hadde likevel ikke forestilt oss at det kunne ha gått så langt som overlagt juks med forskningsdata.

Sikkerheten skal alltid komme først, men om sikkerhetsanalyser baserer seg på manipulerte data, så vil selv gode intensjoner og god praksis kunne komme til kort.

Atomindustrien sliter med mistillit og aldrende reaktorer

Etter avsløringene i vår ba Bellona om et møte med IFEs ledelse for å få mer informasjon. Av møtet med IFE framgikk det at praksisen hadde vært godt skjult, og at oppdragsgivere over hele verden potensielt kunne ha fått manipulerte data. Hva dataene var brukt til var uklart.

Bellona er bekymret for at dataen IFE har jukset med kan ha blitt brukt som utgangspunkt for designvalg for løsninger i atomreaktorer. Hvis det er tilfellet kan det ha konsekvenser for sikkerheten ved anlegg rundt i verden.

Den internasjonale atomindustrien er allerede kontroversiell, og står ovenfor en tillitsutfordring. Historisk har en holdning om at den gjeldene praksis er «sikker nok» gått som et refreng fra atomindustrien. Dette på tross av flere større ulykker siden vi tok i bruk atomkraft som energikilde og at radioaktivt avfall ofte er blitt håndtert på en uholdbar måte. Vi har til og med opplevd at radioaktivt avfall har blitt gravd ned under en plen på Kjeller.

Vi har heldigvis ikke hatt mange større ulykker med atomkraft i verden de siste årene, men vi vet at konsekvensene av en alvorlig ulykke kan være svært krevende å håndtere. I vår skrev Bellona en rapport som viser at et økende antall atomkraftverk i og rundt Europa nærmer seg slutten på sin levetid. Disse blir i økende grad drevet på overtid, og vi mener det er et eksperiment med atomsikkerheten i vår del av verden.

Offentligheten må holdes informert

IFEs forskning kan ha blitt brukt til å ta viktige designvalg i nyere generasjoner av reaktorer, som man anser som sikrere enn eldre modeller. Det er derfor av offentlig interesse hva dataene som IFE har manipulert faktisk har blitt brukt til – alle kortene må på bordet.

Bellona mener at offentligheten har krav på å holdes informert om resultatene av de pågående undersøkelsene som blant annet Statens Strålevern står for. IFEs ledelse gjør rett i å være åpne om dette nå.

Vi kan alltids diskutere hvorvidt atomkraften har en framtid, men uansett standpunkt i den debatten, så er vi nok alle enige om at atomsikkerhet er et for viktig spørsmål til at industrien selv skal kunne løse dette bak lukkede dører.

Bellona krever svar om konsekvensene av IFEs forskningsjuks, og god informasjon om hvordan industrien vil forholde seg til mulige konsekvenser. Det internasjonale samfunnet bør ikke ta noen sjanser med atomsikkerheten.