Nyheter

Trusselen fra Lepse er over!

Frederic Hauge gledet seg stort da Lepse ble tauet fra Murmansk havn.
Frederic Hauge gledet seg stort da Lepse ble tauet fra Murmansk havn.
Bellona

Publiseringsdato: 23. juni, 2021

Skrevet av: Signy Fardal

Oversatt av: Oskar Njaa

Russlands mest radioaktive skip er snart historie, takket være Bellona og en veldig kort lunsj.

I 1994 inviterte Bellona en EU-kommisjonær med på en veldig kort og helt spesiell lunsj. Målet var å håndtere en av de største radioaktive truslene i Nordvest-Russland.

Det var en viktig lunsjsinvitasjon. Situasjonen i 1994 var alvorlig, men i stor grad helt ukjent utenfor Russlands grenser. To kilometer fra Murmansk, Russlands Arktiske hovedstad med sine 300 000 innbyggere, lå «Lepse» – et gammelt og glemt fraktskip som hadde blitt brukt til å transportere kjernebrensel til og fra de sovjetiske atomisbryterne under den kalde krigen.

Om bord hadde «Lepse» 639 høyradioaktive, brukte kjernebrenselselementer. Det gjorde farkosten til Russlands mest radioaktive skip. Fartøyet var i dårlig stand, og det var en fare for at det kunne synke og at radioaktivitet kunne spres til miljøet. På den tiden eksisterte det ingen tekniske muligheter for å håndtere dette flytende atomlageret på en sikker måte.

Lunsjen for 27 år siden fant sted ombord på «Lepse». Bellona tok raskt fram en geigerteller som pep ukontrollert. De høye nivåene av radioaktivitet ombord på skipet satte en støkk i EUs representanter og kort tid etter hadde EU vedtatt å finansiere den første delen av oppryddingen etter Sovjetunionens atomaktivitet i nordområdene.

Godt samarbeid gir resultater

Tidligere denne måneden ble det siste av de radioaktive brenselselementene tatt ut av skipet. Trusselen fra «Lepse» er nå over. Russiske teknikere har gjort et unikt stykke arbeid, som har tatt årevis å få i havn. Flere av de tekniske løsningene har man vært nødt til å finne opp på veien. Nå skal brenselet håndteres, og de gjenværende delene av skipet lagres sikkert på land.

«Det er viktig for meg å si at selv om dette har tatt nesten 30 år, så har det russiske lederskapet og de teknologiske løsningene som er blitt brukt vist seg å være det beste alternativet», sa Bellonas Frederic Hauge i en videohilsen under en markering i Murmansk denne uken. «Historien om Lepse er en historie om åpenhet, samarbeid, progresjon og om å oppnå resultater. Det er også en historie om mennesker som tar ansvar, og som ønsker å gjøre godt».

Se hele hilsningen fra Frederic Hauge her:

 

På 90-tallet skrev Bellona en rekke rapporter om atomutfordringene i Nordvest-Russland, og vår organisasjon har spilt en nøkkelrolle i å sørge for et internasjonalt samarbeid for å rydde opp i atomarven etter Sovjetunionen. Denne måneden publiserte vi en rapport om de foreløpige resultatene av dette arbeidet.