Nyheter

Brev til Regjeringen om at biodiesel må fritas mineraloljeavgift

Publiseringsdato: 21. september, 1999

Til Statsministerens Kontor

Dato: 17.12.1998

Brev til Regjeringen om at biodiesel må fritas mineraloljeavgift

Vi har mottatt brev fra Finansdepartementet og Statsministerens kontor (v/Gunnstein Instefjord) samt nyhetsmelding fra Hydro Texaco, vedlagt.

Problemstillingen er slik:

DET BLIR IKKE REALISERT NOE PRODUKSJONSANLEGG FOR BIOLOGISK DIESEL I NORGE FORDI DET IKKE GIS FRITAK FOR MINERALOLJEAVGIFT INNBLANDET I VANLIG MINERALSK DIESEL. RAMMEVILKÅRENE HINDRER DERMED EN POSITIV UTVIKLING PÅ MILJØOMRÅDET.

Biologisk diesel (rapsmetylester) er vegetabilsk i forhold til CO2 avgifter, men "mineralsk" i forhold til mineraloljeavgiften.

Skadevirkningene for Norge er slik: Det lykkes ikke HABIOL AS å fulltegne en aksjeemisjon på 10 mill kroner og Hydro Texaco avvikler sitt engasjement m.h.t. distribusjon av biodiesel. Hydro var klar til å delta i emisjonen men har avventet om rammevilkårene kommer på plass.

Bellona mener at det skjønn som er utvist i denne saken fra Finansdepartementet og Statsministerens kontor er USKJØNNSOMT og feil. Vi behøver ikke noe eget avgiftsvedtak så lenge man legger til grunn at man ikke skal betale avgift for vegetabilsk olje (jfr. at man ikke betaler CO2-avgift av denne grunn). Regjeringen kan om den ønsker det tolke regelverket slik at denne saken blir løst.

Har du mulighet til å gjøre noe med denne saken?

Med vennlig hilsen

Rune Haaland