Nyheter

Biodiesel i Norge inn i ny fase

Publiseringsdato: 10. mars, 2003

Skrevet av: Sondre Grinna

Den norske biodieselbedriften Habiol intensiverer nå planene for biodieselproduksjon i Norge. Planen er blant annet å bygge en ny fabrikk.

Habiol (Hadeland Bioolje) er en bedrift som ble etablert i 1994 med hensikt å produsere og selge biodiesel. Planleggingen av et norsk produksjonsanlegg har foregått lenge. Inntil i dag har man konsentrert seg om å importere og videreselge biodiesel, og dermed bygge opp kompetanse og marked.

Signaler går i retning av at bruk av biodiesel vil øke i fremtiden. EU har laget et forslag til direktiv for introduksjon av biodiesel i Europa, og Stortinget har vedtatt at Regjeringen skal utarbeide en handlingsplan for introduksjon av biodrivstoff.

I tråd med forslaget til EU-direktiv, og Stortingets vedtak, har regjeringen lagt opp følgende plan for introduksjon av biodrivstoff til det norske markedet:

  1. 2% innfasing innen 2005. Konsekvens: 85 millioner liter diesel og bensin erstattes med biodrivstoff.
  2. 5% innfasing innen 2009. Konsekvens: 215 millioner liter diesel og bensin erstattes med biodrivstoff.

Habiol har i første omgang et mål om å lage en fabrikk som kan produsere 10 millioner liter pr. år. ”Habiol AS arbeider derfor mot å oppnå en markedsandel på 30% (ca 25 – 30 mill. liter biodiesel) i 2005. Dette skal oppnås ved hjelp av egenproduksjon i størrelsesorden 10 millioner liter, og 15 – 20 millioner liter per år i form av trading,” sier styreleder Erik Eid Hohle i en pressemelding.