Nyheter

Peiskos på Soria Moria

Publiseringsdato: 14. oktober, 2005

Skrevet av: Marius Holm

De rød-grønne partier har tilbragt mange lange kvelder med lun varme fra peisilden på Soria Moria, noe som har resultert i positiv holdning til bioenergi.

Avgiftsfritaket for naturgass i oppvarming kan stå for fall, det skal innføres vrakpant for oljefyrer som erstattes med fornybare varmekilder, og etableres "gode finansieringsordninger for fjernvarme og bioenergi". Om ordningene faktisk blir gode, gjenstår å se, men mye tyder på at SP-velgere som gikk seg i vedaskog, hei-fara, kan håpe på bedre omsetning av fornybar varme fra skogen. SV-velgerne kan nok også få selskap i sine sparedusjer, og tilfreds se fram til at man i sin neste bolig kan få til enøk som virkelig monner. Selv om energibruken til svømmebassenget og badstua på Soria Moria neppe gjør bygningen til noe forbilde, lover Soria Moria-erklæringen nemlig at lavenergiboliger skal bli standarden for nye boliger i framtida. Dette er i tråd med Bellonas anbefaling. Energi som frigjøres ved effektivsering av energibruken, medfører verken utslipp eller naturinngrep – den er gratis for miljøet.