Nyheter

Bio-dugnad på trappene

Arkivfoto - The Bow Times

Publiseringsdato: 1. september, 2006

Skrevet av: Ola Innset

- Vi må samle alle gode krefter slik at vi kan lykkes med å få en storskala-satsing på bio-energi i Norge, sier Erik Eid Hohle fra konsulentfirmaet, og informasjonssenteret Energigården.

– Det er på tide å ta spranget fra den småpuslete satsingen vi har i dag, til en storskala satsing på bioenergi, sier Hohle til Bellona Web. Energigården er et informasjonssenter for bioenergi, og et konsulentfirma. I samarbeid med konsulentselskapet COWI har de laget en utredning om hvilke muligheter Norge går glipp av på grunn av manglende satsing på bioenergi.
– Dette er ment som en del-rapport, sier Hohle. – Vi ønsker en sammenstilling av etablerte rapporter laget av forskjellige aktører som Bellona, Fjernvarmeforeningen, Enova og mange andre. Det er på tide å stikke hodene sammen og lage en stor felles-rapport slik at det virkelig kan begynne å skje ting på dette feltet.

Kraftkrise
I forbindelse med Bellona sitt arrangement under ONS i forrige uke lanserte Bellona ideen om å bygge to storskala biokraftverk i midt-Norge for å løse den sagnomsuste kraftkrisa der. Hohle synes det er meget positivt at Bellona følger opp på bioenergi fronten.
– Jeg støtter Bellonas initiativ fullt og helt, sier Hohle. -Jeg har noen små innvendinger mot Bellonas beregninger, men dette er detaljer, sier han. – Vi tenker helt likt, og nå er det på tide at alle begynner å samkjøre seg, sier Hohle som understreker at Energigården og Bellona har samarbeidet om uvikling av bioenergi i mange år. Hohle har selvt holdt foredrag i Bellonas energiforum.
– Energigården har jobbet lenge med dette, og de har gjort bra grovarbeidet som vi andre kan dra nytte av, sier Bellonas Aage Stangeland. Han applauderer Hohles
initiativ:
– Sammenstillingen av rapporter som Hohle snakker om er meget interessant for oss, sier han til Bellona Web.

Skogn
I onsdagens Aftenposten presenterer Hohle noen av forslagene i Energigårdens rapport. Han mener det må bygges biokraftvarmeverk på fem til ti steder i Norge. På grunn av logistikken og plassen som behøves til slike store anlegg, foreslår han å bygge kraftverkene på eksisterende industristeder. Han nevner for eksempel Borregård, Skogn og Hønefoss.
Stangeland mener dette er et interessant forslag:
– Bellona vil fremover jobbe aktivt med energiløsninger basert på bio. I denne sammenheng vil vi selvfølgelig samarbeide med Energigården for å komme frem til optimale løsninger.

I tillegg til at biomasse kan være et bra supplement til energiproduksjon vil Bellona i videre arbeid også fokusere på at det sikres en bærekraftig utnyttelse av bioressursene i et globalt perspektiv. Noen land har større avvirking enn tilvekst. Bellona vil fremover analysere alle typer bruk av biomasse for å finne frem til den optimale fordeling mellom vern, energiproduksjon, matproduksjon, byggematerialer, papir etc på både nasjonalt og globalt nivå.