Nyheter

For dårlige bio-virkemidler

(Foto: Ola Innset/Bellona)

Publiseringsdato: 1. april, 2008

Skrevet av: Ola Innset

Regjeringen la i dag fram sin nye satsing på bioenergi. Bellona er fornøyd med regjeringens målsetting, men mener virkemidlene er langt fra gode nok til at målet om nesten dobbel produksjon av biokraft kan nås.

– Nok en gang svikter regjeringen på virkemiddelfronten, sier Ane T. Brunvoll, rådgiver i miljøstiftelsen Bellona.

Realistisk mål

Brunvoll er fornøyd med målsettingen på 14TWh ny produksjon av bioenergi innen 2020, men er skuffet over virkemidlene regjeringen baserer seg på for å nå dette målet.

– Målet er realistisk og godt, men med såpass svake virkemidler vil vi dessverre aldri komme helt i mål, det er egentlig litt trist, sier hun.

To løsninger

– Det finnes to måter å nå dette målet på, sier Brunvoll.

– Enten må støtteordningene fordobles slik at man får gunstigere forhold for både produsenter og forbrukere av biokraft. Ellers må olje, strøm og andre energiformer avgiftsbelegges slik at bioenergi i seg selv blir konkurransedyktig.

Bellona mener at avgiften på fossile energibærere og el-avgiften på strøm må økes betraktelig. El-avgiften bør gradvis trappes opp til en økning på 10 øre per kilowattime.

Som å dusje i champagne

Bellona er svært fornøyd med at påbudet om redusert nettleie for forbrukere med utkoplbart forbruk fjernes. Dette har gjort at forbrukere som bruker oljefyr til oppvarming har fått billigere nettleie, og at kombinasjonen olje/strøm har vært en økonomisk gunstig ordning.

– Å varme opp huset med el er som å dusje i champagne, sa olje- og energiminister Åslaug Haga under pressekonferansen i dag.

Strøm er en høyverdig energiform, og der det er mulig, som til oppvarming av hus, bør andre energikilder benyttes. I denne sammenheng er det altså snakk om bioenergi, det vil si energi fra forbrenning av biologisk materiale, for eksempel skogsavfall. Dette er en naturlig del av jordas kretsløp, og er derfor CO2-nøytralt.