Nyheter

Inviterer til algeseminar i Lofoten

Publiseringsdato: 24. juni, 2009

Skrevet av: Annicken Vargel

Bellona og Lofoten Næringshage inviterer til næringskonferanse på Nyvågar Rorbuhotell i Lofoten, den 31. august for å presentere mulighetene for verdiskapning ved dyrking av tang og tare.

– Algedyrking til fôr, mat og energiformål kan innebære en enorm miljøgevinst for verden. Vi samarbeider med Lofoten Næringshage fordi algedyrking kan gi store muligheter for næringslivet langs kysten, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Alger er en form for biomasse som kan dyrkes uten å komme i konflikt med tradisjonelt landbruk. I tillegg kan dyrking av tang i kystnære områder binde opp overskudd av næringsstoffer fra fiskeoppdrett og landbruk. Dette har være foreslått som et av flere tiltak for å redde den naturlige tareskogen.

Nærings- og miljøgevinst

– Vi samarbeider med Bellona om algedyrking fordi vi synes kombinasjonen av næringsgevinst og miljøgevinst er svært interessant. Vi håper at både lokalt og regionalt næringsliv kommer for å lære mer om videreutvikling av næringsmulighetene langs kysten, sier Kirsti Johansen, daglig leder i Lofoten Næringshage.

Tunge ekspertmiljøer

På programmet står både Havforskningsinstituttet, SINTEF, OG Bellonas egne fagmedarbeidere.

– I framtida vil det forhåpentligvis være mulig å tappe alger på tanken i Lofoten. For å få dette til er vi helt avhengig av kreative og initiativrike næringskrefter i regionen, avslutter Hauge.


For påmelding send e-post til marianne@bellona.no